Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
จีนจัดตั้งเครือข่ายการพัฒนาพลังงานสะอาดในระดับภูมิภาคเพื่อแบ่งปันโอกาสใหม่ในการเชื่อมต่อพลังงาน

นาย หลิว เจิ้นย่า กล่าวว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกเร็วที่สุด ดังนั้นอุปสงค์และอุปทานด้านการพัฒนาพลังงานก็มีมากขึ้น โดยปัจจุบันมีสัดส่วนการใช้พลังงานฟอสซิลที่สูงเกินพลังงานอื่นๆ ... [เข้าชม 11] [โดย TR-NEWS]

จีนจัดตั้งเครือข่ายการพัฒนาพลังงานสะอาดในระดับภูมิภาคเพื่อแบ่งปันโอกาสใหม่ในการเชื่อมต่อพลังงาน

วันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดการประชุมอภิปรายในหัวข้อ “การพัฒนาด้านการเชื่อมต่อพลังงานระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” หรือ Northeast Asia and Southeast Asia Energy ... [เข้าชม 14] [โดย TR-NEWS]

การพัฒนาการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดคำศัพท์(Vocabulary) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดคำศัพท์(Vocabulary) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเพื่อเปรียบเทียบการรู้คำ ... [เข้าชม 86] [โดย วิไลวรรณ เจือทอง]

การพัฒนาการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดคำศัพท์(Vocabulary) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดคำศัพท์(Vocabulary) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเพื่อเปรียบเทียบการรู้คำ ... [เข้าชม 82] [โดย วิไลวรรณ เจือทอง]

การพัฒนาการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดคำศัพท์(Vocabulary) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดคำศัพท์(Vocabulary) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเพื่อเปรียบเทียบการรู้คำ ... [เข้าชม 25] [โดย วิไลวรรณ เจือทอง]

การพัฒนาการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดคำศัพท์(Vocabulary) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

โรงเรียน โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี) ผู้วิจัย นางรสริน อินทรา ปีการศึกษา 2560 บทคัดย่อ การวิจัยในครั้งนี [เข้าชม 27] [โดย วิไลวรรณ เจือทอง]

ทานอาหารแบบไหนที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

อาหารแบบไหนที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน [เข้าชม 63] [โดย Babala Zabzab]

ทานอาหารแบบไหนที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

อาหารแบบไหนที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน [เข้าชม 56] [โดย Babala Zabzab]

เรียนต่อมหาลัยใน UK

เรียนต่อมหาลัยในอังกฤษ [เข้าชม 72] [โดย studyoverseas]

เรียนต่อมหาลัยใน UK

เรียนต่อมหาลัยในอังกฤษ [เข้าชม 56] [โดย ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ]

รีวีวครีมกันแดดทาหน้า 3 ตัว ที่เหมาะกับคนหน้ามัน

รีวีวครีมกันแดดทาหน้า 3 ตัว ที่เหมาะกับคนหน้ามัน [เข้าชม 71] [โดย Babala Zabzab]

รีวีวครีมกันแดดทาหน้า 3 ตัว ที่เหมาะกับคนหน้ามัน

รีวีวครีมกันแดดทาหน้า 3 ตัว ที่เหมาะกับคนหน้ามัน [เข้าชม 59] [โดย Babala Zabzab]

TISAC Arts

On Friday 5th October Regent’s International School Bangkok hosted TISAC Key Stage 1 Arts day. 7 international schools enjoyed a variety of workshops led by Regent’s highly qualified staff. There were ... [เข้าชม 71] [โดย Admin]

TISAC Arts

On Friday 5th October Regent’s International School Bangkok hosted TISAC Key Stage 1 Arts day. 7 international schools enjoyed a variety of workshops led by Regent’s highly qualified staff. There were ... [เข้าชม 56] [โดย Admin]

TISAC Arts

On Friday 5th October Regent’s International School Bangkok hosted TISAC Key Stage 1 Arts day. 7 international schools enjoyed a variety of workshops led by Regent’s highly qualified staff. There were ... [เข้าชม 31] [โดย Regentsbkk]

TISAC Arts

On Friday 5th October Regent’s International School Bangkok hosted TISAC Key Stage 1 Arts day. 7 international schools enjoyed a variety of workshops led by Regent’s highly qualified staff. There were ... [เข้าชม 31] [โดย Regentsbkk]

TISAC Arts

On Friday 5th October Regent’s International School Bangkok hosted TISAC Key Stage 1 Arts day. 7 international schools enjoyed a variety of workshops led by Regent’s highly qualified staff. There were ... [เข้าชม 32] [โดย Regentsbkk]

การพัฒนาผลการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 (อ31201) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่อง English in Newspaper (ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การพัฒนาผลการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 (อ31201) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่อง English in Newspaper (ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะ ... [เข้าชม 68] [โดย มานะ คงสามัคคี]

การพัฒนาผลการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 (อ31201) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่อง English in Newspaper (ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การพัฒนาผลการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 (อ31201) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่อง English in Newspaper (ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะ ... [เข้าชม 52] [โดย มานะ คงสามัคคี]

รู้ทันอันตรายจากครีมหน้าขาว

รู้ทันอันตรายจากครีมหน้าขาว [เข้าชม 90] [โดย Babala Zabzab]

รู้ทันอันตรายจากครีมหน้าขาว

รู้ทันอันตรายจากครีมหน้าขาว [เข้าชม 67] [โดย Babala Zabzab]

รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ผู้รายงาน วรางคณา วัฒนพานิช ปีการศึกษา ... [เข้าชม 73] [โดย thaniya]

รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ผู้รายงาน วรางคณา วัฒนพานิช ปีการศึกษา ... [เข้าชม 59] [โดย Thaniya]

รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ผู้รายงาน วรางคณา วัฒนพานิช ปีการศึกษา ... [เข้าชม 52] [โดย Thaniya]