โควตา มช. 51

วิชา : ฟิสิกส์ ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 43 ข้อ ผู้เข้าชม : 29,184 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

กำหนดให้ทรงกลมตันมวล 0.96 กิโลกรัม รัศมี 12.0 เซนติเมตร ถูกโมเมนต์ของแรงคู่ควบที่มีขนาด 0.12 นิวตัน.เมตร กระทำเป็นเวลา 8.0 วินาที จงหาอัตราเร็วเชิงมุมในการเคลื่อนที่หลังจากที่ได้รับแรงกระทำนี้

 

43.4 rad/s

86.8 rad/s

112.6 rad/s

120 rad/s

2 ) 

ถ้าดวงจันทร์โคจรรอบโลกที่ระยะห่างจากโลก 3.75\times10^8 เมตร ใช้เวลาประมาณ 2.35\times10^6 วินาที จงหาอัตราเร็วของดวงจันทร์ในการโคจรรอบโลกในหน่วยกิโลเมตรต่อวินาที กำหนดให้ \pi=\frac{22}{7}

 

1,011

550

426

213

3 ) 

ขวดขนาด 60 ml บรรจุปรอทที่อุณหภูมิ 0^{\circ} C เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น 80^{\circ} C พบว่าปรอทล้นออกจากขวดเป็นจำนวน 1.47 g ถ้าปริมาตรของขวดคงที่จงหาความหนาแน่นของปรอทในหน่วย g/cm3 ที่อุณหภูมิ 80^{\circ} C กำหนดให้ความหนาแน่นของปรอทที่อุณหภูมิ 0^{\circ} C เป็น 13,645 kg/m3

 

6.810

9.810

13.620

27.240

4 ) 

วัตถุวางไว้ 10 cm เหนือเลนส์นูนซึ่งมีทางยาวโฟกัสและรัศมีความโค้งเท่ากันมีค่าเท่ากับ 10 cm ที่ลอยอยู่ในอ่างปรอท จงหาว่าภาพสุดท้ายห่างจากผิวปรอทกี่เซนติเมตร

 

0.1

1

10

15

5 ) 

เลนส์นูนสองอัน ทางยาวโฟกัสเท่ากัน คือ 25 cm วางห่างกัน 30 cm หันรับแสงจากดวงอาทิตย์จะได้ภาพที่ตำแหน่งห่างจากเลนส์อันหน้ากี่เซนติเมตร

 

0.43

3.97

23.75

25.20

6 ) 

ชายสายตาสั้นคนหนึ่งใส่แว่นตาทางยาวฟัส 400 cm มองไปที่วัตถุซึ่งห่างไป 100 cm เขาจะเห็นวัตถุมีขนาดเป็นกี่เท่าของขนาดเมื่อเขามองด้วยตาเปล่า

 

0.2

0.4

0.6

0.8

7 ) 

ถ้าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเป็นหนึ่งในพันของความเร็วแสง จงหาว่าอิเล็กตรอนจะมีความยาวคลื่นเดบรอยล์กี่นาโนเมตร

 

2.44

3.00

3.44

4.00

8 ) 

นารทดลองปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก พบว่าถ้าใช้แสงความยาวคลื่น 100 nm วัดค่าความต่างศักย์หยุดยั้งได้ 10.3 V และถ้าเปลี่ยนมาใช้แสงความยาวคลื่น 500 nm วัดค่าความต่างศักย์หยุดยั้งได้ 0.4 V ฟังก์ชันงานของสารที่ใช้ในการทดลองนี้มีค่ากี่จูล

 

3.32\times10^{-19}

-3.32\times10^{-19}

1.82\times10^{-19}

0

9 ) 

จงคำนวณหาว่าต้องใช้พลังงานอย่างน้อยกี่ eV เพื่อจะกระตุ้นอะตอมไฮโดรเจนจากระดับพลังงาน n=2 ไปยัง n=4 กำหนดให้พลังงานของอะตอมไฮโดรเจนในสถานะพื้น (ground state) มีค่า -13.6 eV ค่าคงตัว ริดเบิร์ก R_H=1\times10^7 m-1

 

1.3

2.7

3.5

4.0

10 ) 

จงคำนวณหาพลังงานยึดเหนี่ยวในหน่วย MeV ของ {}^3_1\text{H} ถ้ามวลอะตอมของ {}^3_1\text{H} เท่ากับ 3.0 u

 

3.00

8.57

9.93

11.77

11 ) 

ในการทดลองโมเมนต์ของความเฉื่อยรอบแกนหมุน ที่ตั้งฉากและผ่านจุดศูนย์กลางของจานกลมจาก I=\frac{1}{2}MR^2 ทำการทดลองในเชิงสถิติ โดยการวัดหลาย ๆ ครั้ง ได้ M=400\pm20 กรัม รัศมี R=12.0\pm0.6 ซม. ให้หาค่า I\pm\Delta I ในหน่วยกิโลกรัม.เมตร2 จากการทดลองนี้

 

(2.88 \pm 0.15) \times 10^{-3}

(2.88 \pm 0.26) \times 10^{-3}

(2.9 \pm 0.1) \times 10^{-3}

(2.9 \pm 0.2) \times 10^{-3}

12 ) 

การที่คนเรานอนอยู่บนเตียงนาน ๆ โดยไม่มีการเปลี่ยนท่า จะรู้สึกเจ็บบริเวณที่น้ำหนักของตัวเราเองกดบนพื้นเตียง ข้อใดเป็นการอธิบายถึงความเจ็บที่เกิดขึ้น

 

แรงจากน้ำหนักเรากดทับไปบนเตียงที่ตำแหน่งเดียวเป็นเวลานาน

เตียงออกแรงต้านไปที่ตำแหน่งเดียวเป็นเวลานาน

แรงลัพธ์ที่กระทำต่อร่างกายที่จุดนั้นมีค่ามาก

แรงลัพธ์ที่กระทำต่อร่างกายที่จุดนั้นเป็นศูนย์

13 ) 

การตีลูกเทนนิสเพื่อให้ได้ความเร็วมาก ๆ นักเทนนิสควรจะตีลูกบอลโดยให้ลำแขนเกร็งตลอดทั้งแขน มีลำตัวเป็นแกนหมุนแทน ข้อศอกเป็นจุดหมุน เพื่อป้องกันารบาดเจ็บของแขนที่เรียกว่าเทนนิสเอลโบว์และให้จุดที่ไม้เทนนิสกระทบลูกบอลอยู่หน้าลำตัว เป็นเพราเหตุใด

 

ออกแรงได้มาก และถ่ายเทโมเมนตัมจากร่างกายไปยังลูกบอลได้มากขึ้น

ออกแรงน้อยลง ลดการกระเทือนที่แขน และร่างกายมีความสมดุลในการตีลูกบอล

ได้โมเมนต์มากโดยออกแรงน้อยลง และถ่ายเทโมเมนตัมจากร่างกายไปยังลูกบอลได้มากขึ้น

ได้โมเมนต์มากโดยออกแรงน้อยลง ลดการกระเทือนที่แขน และร่างกายมีความสมดุลในการตีลูกบอล

14 ) 

ในบางครั้งการออกกำลังกายมาก ๆ จะเกิดอาการเป็นลมหน้ามืด เนื่องจาโลหิตไปเลี้ยงสมองน้อย การแก้ไขทำโดยให้นอนราบ ผลที่เกิดจากการนอนราบคืออะไร

 

พลังงานที่ร่างกายใช้ลดลง

อัตราการไหลของเลือดไปเลี้ยงสมองเพิ่มขึ้น

แรงโน้มถ่วงของโลกที่ต้านทานการไหลของเลือดลดลง

ถูกทั้งข้อ 1., 2. และ 3.

15 ) 

สมการการเคลื่อนที่ของวัตถุแบบซิมเปิลฮาร์มอนิกเป็น y=5\sin(12.56t) cm ให้หาความถี่ของการเคลื่อนที่ของวัตถุนี้ในหน่วยรอบต่อวินาที

 

1

2

3

4

16 ) 

เมื่อยิงปืนลูกซองออกไปจากหน้าผาในแนวขนานกับพื้น โดยมีความเร็วต้นเป็น 20 เมตรต่อวินาที หน้าผามีความสูง 80 เมตร จงหาว่าลูกปืนจะตกกระทบพื้นที่ระยะห่างเชิงผากี่เมตร

 

20

40

60

80

17 ) 

ดาวเทียมโคจรเป็นวงรอบโลก ปริมาณใดไม่มีผลต่อความเร็วของดาวเทียม

 

รัศมีของโลก

มวลของโลก

มวลของดาวเทียม

ถูกทั้งข้อ 1., 2. และ 3.

18 ) 

วัตถุทรงกลม 2 ลูก มีรัศมีและมวลเท่ากันโดยที่ลูกหนึ่งเป็นทรงกลมตันและอีกลูกหนึ่งเป็นทรงกลมกลวง ถ้ามีโมเมนต์ของแรงคู่ควบที่เท่ากันกระทำต่อวัตถุทั้งสองในเวลาที่เท่ากัน ทำให้เกิดการหมุนหลังจากที่สิ้นสุดการกระทำของแรงคู่ควบ ข้อความใดถูกต้องที่สุด

 

ทรงกลมกลวงหมุนเร็วกว่า เพราะทำจากวัสดุที่มีความหนาแน่นมากกว่า

ทรงกลมตันหมุนเร็วกว่า เพราะทำจากวัสดุที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า

ทรงกลมกลวงหมุนช้ากว่า เพราะโมเมนต์ของความเฉื่อยมากกว่า

ทรงกลมตันหมุนช้ากว่า เพราะโมเมนต์ของความเฉื่อยมากกว่า

19 ) 

ข้อความใดถูกต้องที่สุด โดยพิจารณาจากหยดของของเหลว 3 ชนิด ดังรูป 

ของเหลว ก. มีมุมสัมผัส \theta ที่มีขนาดเล็ก นั่นคือ ของเหลวเปียกพื้นเนื่องจากความตึงผิวมีค่ามาก

ของเหลว ข. มีมุมสัมผัส \theta ปานกลาง นั่นคือ ของเหลวดึงดูดกันเองเท่า ๆ กับของเหลวดึงดูดพื้น

ของเหลว ค. มีมุมสัมผัส \theta มีค่ามาก ทำให้ของเหลวซึมเข้าไปในเนื้อผ้าได้ดี

เปรียบเทียบของเหลวทั้งสาม ของเหลว ก. มีพลังงานศักย์มากที่สุด

20 ) 

ปริมาณใดมีผลต่อความหนืดของของไหลที่ไหลผ่านท่อ

 

ความยาวของท่อ

อุณหภูมิของของไหล

เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ

แรงดันที่กระทำต่อของไหล

21 ) 

เมื่อเด็กใช้เท้ากระทุ่มน้ำ ทำให้เกิดคลื่นเคลื่อนที่ไปตามผิวน้ำด้วยความเร็วค่าหนึ่ง คลื่นจะมีความยาวคลื่นมากขึ้นเมื่อใด

 

เด็กกระทุ่มน้ำช้าลง

เด็กกระทุ่มน้ำเร็วขึ้น

เด็กกระทุ่มน้ำให้ยอดคลื่นโตกว่าเดิม

เด็กกระทุ่มน้ำให้ยอดคลื่นเล็กลงกว่าเดิม

22 ) 

แหล่งกำเนิดคลื่นอาพันธ์สองแหล่งอยู่ห่างกัน 10 cm จุดกึ่งกลางระหว่างกำเนิดทั้งสองจะเป็นอย่างไร

 

บัพเสมอ

ปฏิบัพเสมอ

บัพหรือปฏิบัพขึ้นกับความเร็วคลื่น

บัพหรือปฏิบัพขึ้นกับความยาวคลื่น

23 ) 

ในการทดสอบคุณสมบัติการทนแรงดึงของโลหะชนิดหนึ่ง ได้กราฟดังรูปและได้ผลต่อไปนี้ค่าของความเค้นและความเครียดที่ดึงจุดต่าง ๆ มีดังนี้      a : 2.0\times10^8 นิวตันต่อเมตร2 , 0.625%

      b : 3.0\times10^8 นิวตันต่อเมตร2 , 0.675%

      c : 3.8\times10^8 นิวตันต่อเมตร2 , 0.700%

      d : 2.8\times10^8 นิวตันต่อเมตร2 , 0.750%ข้อความใดถูกต้องที่สุด

 

โลหะชนิดนี้มีความเหนียวไม่มากนักและมีค่าโมดูลัสของยังไม่สูงนักเมื่อเทียบกับโลหะอื่น ๆ

a แสดงขอบเขตของการแปรผันตรง และให้ค่าโมดูลัสของยัง [tex]3.2 \times 10^{8}[\tex] นิวตันต่อเมตร2

จากจุด b ถึง c วัตถุยังคืนรูปได้ โดยมีค่าโมดูลัสของยัง [tex]3.2 \times 10^{8}[\tex] นิวตันต่อเมตร2

d เป็นจุดใช้หาค่าของแรงที่โลหะชนิดนี้ทนได้สูงสุด

24 ) 

เมื่อแสงขนานความเข้ม 100 หน่วย เดินทางในสุญญากาศได้ระยะทาง 100 m ที่ระยะนั้นแสงจะมีความเข้มเป็นกี่หน่วย

 

1

10

100

1,000

25 ) 

จงหาขนาดเล็กที่สุดของปลาในหน่วยเซนติเมตรที่ระบบโซนาร์ความถี่ 20 kHz สามารถตรวจจับได้ถ้าความเร็วเสียงในน้ำทะเลมีค่าเท่ากับ 1,500 m/s

 

7.5

15

75

130

26 ) 

จากการทดลองเรื่องการแทรกสอดของแสงเมื่อผ่านช่องสลิทคู่ โดยใช้แสงมีความยาวคลื่น \lambda nm สลิทกว้าง d mm และห่างกัน b mm พบว่าจุดสว่างที่อยู่ใกล้กันห่างกันเท่ากับ 1 mm ถ้าต้องการผลการทดลองที่ทำให้ค่านี้มีค่าเป็น 2 mm จะต้องทำอย่างไร

 

เพิ่มค่า \lambda มากขึ้นเป็นสองเท่า

เพิ่มค่า \lambda มากขึ้นเป็นสองเท่า

ลดค่า d น้อยลงเป็นครึ่งหนึ่ง

เพิ่มระยะฉากมากขึ้นเป็นสองเท่า

ทำได้ทั้งข้อ 1., 2. และ 3.

27 ) 

เมื่อแสงความยาวคลื่น \lambda_1 และ \lambda_2 ตกกระทบเกรตติงขนาด 10,000 ช่องต่อตารางเซนติเมตร พบว่าแสงเลี้ยวเบนลำดับที่หนึ่งของแสงความยาวคลื่น \lambda_1 ตกทับแสงเลี้ยวเบนลำดับที่สองของแสงความยาวคลื่น \lambda_2 พอดี ความยาวคลื่น \lambda จะมีค่าเป็นกี่เท่าของ \lambda_2

 

0.5

1

2

4

28 ) 

การที่เห็นท้องฟ้าในตอนเช้าหรือตอนเย็นเป็นสีแดงเพราะสาเหตุใด

 

แสงสีแดงมีการกระเจิงดีกว่าแสงสีน้ำเงิน

แสงสีน้ำเงินมีการกระเจิงดีกว่าแสงสีแดง

แสงสีแดงมีการหักเหดีกว่าแสงสีน้ำเงิน

แสงสีน้ำเงินมีการหักเหดีกว่าแสงสีแดง

29 ) 

เมื่อถือเลนส์ไว้ชิดลูกตาและมองผ่านเลนส์ไปยังวัตถุที่ห่างจากเลนส์ 20 เซนติเมตร จะเห็นภาพมีขนาดใหญ่กว่าขนาดจริงอีกหนึ่งเท่า เลนส์ชนิดนี้เป็นเลนส์ชนิดใด และมีความยาวโฟกัสกี่เซนติเมตร ตามลำดับ

 

เลนส์นูน และ 40 เซนติเมตร

เลนส์เว้า และ 40 เซนติเมตร

เลนส์นูน และ 20 เซนติเมตร

เลนส์เว้า และ 20 เซนติเมตร

30 ) 

ทางแสงที่ไม่สามารถสร้างภาพจริงของดวงอาทิตย์ได้เลยคือระบบใด

 

กระจกนูนและเลนส์เว้า

กระจกราบและเลนส์เว้า

กระจกนูนและกระจกราบ

ถูกทั้งข้อ 1., 2. และ 3.

31 ) 

ปลาในน้ำจะมองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นทำมุมกับแนวดิ่งมีค่าเท่าใด เมื่อดัชนีหัเหของน้ำมีค่าเท่ากับ \frac{4}{3}

 

\arcsin(0.33)

\arcsin(0.66)

\arcsin(0.75)

\arcsin(1.00)

32 ) 

เมื่อเอาวัตถุสีขาว วางในแสงสีเขียว และแสงสีแดง คนตาปกติจะมองเห็นเป็นสีอะไร

 

ดำ

ม่วง

น้ำเงิน

เหลือง

33 ) 

ที่ตำแหน่ง A มีประจุ +Q_A วางอยู่ ที่ตำแหน่ง B ห่างจากตำแหน่ง A 1 เมตร มีประจุ +Q_B วางอยู่ และในแนวเดียวกัน ห่างจากตำแหน่ง A 2 เมตร มีประจุ +Q_C วางอยู่ จงหาว่าประจุ +Q_C ต้องมีขนาดเป็นกี่เท่าของประจุ +Q_A จึงจะทำให้แรงที่กระทำต่อประจุที่ตำแหน่ง A มีค่าเป็นศูนย์ ถ้า Q_A = Q_B

 

0.25

0.50

2.00

4.00

34 ) 

ตัวนำทรงกลมรัศมี 3.0 ซม. มีประจุขนาด 1\times10^{-6} คูลอมบ์ศักย์ไฟฟ้าที่ตำแหน่งศูนย์กลางของทรงกลมมีค่ากี่โวลต์

 

0.01

0.03

10

30

35 ) 

ที่ตำแหน่ง A มีประจุ +Q วางอยู่ ตำแหน่ง B ห่างจากตำแหน่ง A 1 เมตร มีประจุ +Q ขนาดเท่ากันวางอยู่ และในแนวตั้งฉากกับแนว AB ห่างจากตำแหน่ง A 2 เมตร มีประจุ -Q วางอยู่ จงหาศักย์ไฟฟ้าที่จุด A

 

0.25KQ

0.5KQ

1.50KQ

2.0KQ

36 ) 

ตัวเก็บประจุขนาด 30 ไมโครฟารัด และ 60 ไมโครฟารัด ต่ออนุกรมกัน และต่อกับความต่างศักย์ 6 โวลต์ ความจุรวมมีค่ากี่ไมโครฟารัด

 

20

30

60

80

37 ) 

จากรูป จงหาความต่างศักย์ตกคร่อมความต้านทาน R_L ว่ามีค่ากี่โวลต์ กำหนดให้ R_1=R_2=R_3=20 กิโลโอห์ม 

1.5

2

3

4

38 ) 

ถ้าต้องการนำแกลวานอมิเตอร์ที่มีความต้านทาน 1,000 โอห์ม และกระแสไฟฟ้าสูงสุด 50 ไมโครแอมแปร์ มาสร้างเป็นแอมมิเตอร์เพื่อวัดกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 1 แอมแปร์ จะต้องใช้ความต้านทานกี่โอห์มมาต่อกับแกลวานอมิเตอร์ และต่ออย่างไร

 

0.05 โอห์ม ต่ออนุกรม

0.05 โอห์ม ต่อขนาน

20 กิโลโอห์ม ต่ออนุกรม

20 กิโลโอห์ม ต่อขนาน

39 ) 

ลวดทองแดงยาว 20 cm มวล 50 g วางในแนวนอนตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ 2 เทสลา โดยที่สนามแม่เหล็กมีทิศในแนวนอน ถ้ามีกระแสไฟฟ้า 10 แอมแปร์ ผ่านเส้นลวดแล้วมีผลทำให้ลวดเคลื่อนที่ขึ้นในแนวดิ่ง ความเร่งของลวดตัวนำมีค่ากี่ m/s2

 

30

40

70

80

40 ) 

ในวงจรกระแสสลับ ข้อใดถูกต้อง

 

กระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทาน มีเฟสตามความต่างศักดิ์คร่อมตัวต้านทาน

กระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวเหนี่ยวนำ มีเฟสนำความต่างศักดิ์คร่อมตัวเหนี่ยวนำ

กระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวเก็บประจุ มีเฟสตามความต่างศักดิ์คร่อมตัวเก็บประจุ

ความต้านทานจินตภาพของความจุ มีค่าแปรผกผันกับความถี่

41 ) 

บ้านหลังหนึ่งใช้หลอดไฟฟ้าที่มีกำลัง 60 วัตต์ 5 หลอด โดยเปิดใช้งานวันละ 5 ชั่วโมง ถ้าเปลี่ยนมาใช้หลอดประหยัดไฟที่มีกำลัง 20 วัตต์ ซึ่งให้ความสว่างใกล้เคียงกัน บ้านหลังนี้จะประหยัดไฟได้เดือนละกี่บาท ถ้าค่าไฟฟ้าหน่วยละ 5 บาท และบ้านหลังนี้ใช้ไฟฟ้าซึ่งมีความต่างศักย์ 220 โวลต์

 

30

75

150

225

42 ) 

ถ้ามีไอโอดีน-131 ซึ่งมีครึ่งชีวิต 8 วัน อยู่จำนวน 32 g ถ้าผ่านไป 4 วัน จงหาว่าจะเหลือไอโอดีนกี่ g

 

16

20

24

28

43 ) 

ข้อใดคือนิวเคลียสที่เหมาะสมกับวงเล็บ เพื่อทำให้ปฏิกิริยานิวเคลียร์ถูกต้อง{}^{239}_{\phantom{2}93}\text{Np}\rightarrow {}^{239}_{\phantom{2}94}\text{Pu}+(...)

 

{}_{1}^{1}\text{H}

{}_{0}^{1}\text{n}

{}_{1}^{0}\text{H}

{}_{-1}^{\phantom{-}0}\text{e}