คณิตศาสตร์ ป.2 หน่วยที่9

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : ประถมต้น
จำนวน : 15 ข้อ ผู้เข้าชม : 3,353 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ข้อใดไม่ถูกต้อง

 

3 x 5   =  5 + 5 + 5

5 x 6   = 6 + 6 + 6 + 6 + 6

7 x 4   = 7 + 7 + 7 

2 ) 

9 x  5   มีผลลัพธ์เท่ากับข้อใด

 

15 x  3

12 x 4

8 x 6

3 ) 

11 x 7   กับ   12 x 5   มีผลลัพธ์ต่างกันเท่าไร

 

16

17

18

4 ) 

พิจารณาข้อความต่อไปนี้

1) 9 x 7   =   63

2) 12 x 4   =   45

3) 15 x 6   =   90


ข้อใดถูกต้อง

 

ข้อ 1),  2)

ข้อ 1),  3)

ข้อ 1),  2),  3)

5 ) 

15 x 2   กับ   10 x 3   เกี่ยวข้องกันอย่างไร

 

ได้ผลคูณเท่ากัน

มีตัวตั้งเท่ากัน

มีตัวคูณเท่ากัน 

6 ) 

ข้อใดเป็นการสลับที่ของการคูณ

 

12 x 5   =   20 x 3

8 x 7   =   14 x 4

13 x6   =  6 x 13

7 ) 

ข้อใดถูกต้อง

 

27 x  3   <   80

45 x 4   ≠  180

35 x 5   >   150

8 ) 

ผลลัพธ์ในข้อใดมีค่ามากที่สุด

 

18 x 9

13 x 9

21 x 6

9 ) 

โต๊ะเรียนจำนวน 5 แถว จัดไว้แถวละ 8 ชุด มีโต๊ะเรียนกี่ชุด เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร

 

8 + 5    =   

5 x 8   =   

8 ÷ 5    =   

10 ) 

8 x 3   =    จากประโยคสัญลักษณ์ สร้างเป็นโจทย์ปัญหาได้อย่างไร

 

มีเงินอยู่ 8 บาท แม่ให้อีก 3 บาทมีเงินรวมทั้งหมดเท่าไร

มีขนม 8 ชิ้น ให้เด็ก 3 คน จะได้คนละกี่ชิ้น

มีกรง 8 กรง ใส่นกไว้กรงละ 3 ตัวมีนกทั้งหมดกี่ตัว

11 ) 

79 x 2   =    จากประโยคสัญลักษณ์ สร้างเป็นโจทย์ปัญหาได้อย่างไร

 

ไก่ 79 ตัว มีทั้งหมดกี่ขา

หมู 79 ตัว เป็นโรคตาย 2 ตัว จะเหลือหมูเท่าไร

วัว 79 ตัว ผูกกับต้นไม้ไว้ต้นละ 2 ตัวจะใช้ต้นไม้กี่ต้น

12 ) 

47 x 8   =    จากประโยคสัญลักษณ์ สร้างเป็นโจทย์ปัญหาได้อย่างไร

 

เก็บสะสมเงินได้สัปดาห์ละ 47 บาทเก็บได้ 8 สัปดาห์ จะมีเงินกี่บาท

เสื้อยืดราคาตัวละ 47 บาท แพงกว่าถุงมือ 8 บาท ถุงมือราคากี่บาท

แบ่งตุ๊กตา 47 ตัว ให้เด็ก 8 คน จะได้คนละกี่ตัว

13 ) 

ขายลูกอม 2 เม็ด ราคา 1 บาท ลูกค้าซื้อทั้งหมด 17 บาท จะได้ลูกอมกี่เม็ด

 

32 เม็ด

34 เม็ด

36 เม็ด

14 ) 

เลี้ยงปลาเงินปลาทองตู้ละ 14 ตัว เลี้ยงไว้9 ตู้ มีปลาทั้งหมดกี่ตัว

 

96 ตัว

116 ตัว

126 ตัว

15 ) 

มีนักเรียนชั้น ป. 2 จำนวน 6 ห้อง ห้องละ45 คน มีนักเรียนชั้น ป. 2 ทั้งหมดกี่คน

 

240 คน

260 คน

270 คน