คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 6

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : ประถมต้น
จำนวน : 20 ข้อ ผู้เข้าชม : 4,606 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

หากต้องการชั่งปุ๋ยเคมี 2 กระสอบ ควรเลือกใช้เครื่องชั่งชนิดใด

 

เครื่องชั่งสปริง 

เครื่องชั่งสองแขน 

เครื่องชั่งแบบตุ้มเลื่อน 

เครื่องชั่งน้ำหนักตัว 

2 ) 

สิ่งใดหนักที่สุด 

 

มะเขือหนัก 300 กรัม 

ฟักทองหนัก 1 กิโลกรัม 8 ขีด 

คะน้าหนัก ครึ่งกิโลกรัม 

แตงกวาหนัก 1 กิโลกรัมครึ่ง 

3 ) 

ผลบวกของ 8 กิโลกรัม 5 ขีด กับ 3 กิโลกรัม 7 ขีด คือข้อใด 

 

11 กิโลกรัม 2 กรัม 

11 กิโลกรัม 12 กรัม 

12 กิโลกรัม 2 กรัม 

12 กิโลกรัม 200 กรัม 

4 ) 

ข้อใดเป็นหน่วยการชั่งทั้งหมด 

 

กรัม ขีด เมตร 

กิโลกรัม กรัม ขีด 

กิโลกรัม เซนติเมตร เมตร 

มิลลิเมตร กรัม ขีด 

5 ) 

เครื่องชั่งชนิดใดเหมาะกับการชั่งสิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆ 

 

เครื่องชั่งแบบตุ้มเลื่อน 

เครื่องชั่งสปริง 

เครื่องชั่งสองแขน 

เครื่องชั่งน้ำหนักตัว 

6 ) 

1 กิโลกรัม เบากว่า.........................................ควรเติมข้อใดลงในช่องว่าง 

 

500 กรัม 

8 ขีด 

1,000 กรัม 

15 ขีด 

7 ) 

ข้อใดถูกต้อง 

 

3 กิโลกรัม เบากว่า 10 ขีด 

20 ขีด หนักกว่า 1,000 กรัม 

1,500 กรัม หนักกว่า 15 ขีด  

2 กิโลกรัม เบากว่า 2,500 กรัม 

8 ) 

พริกแห้ง 3 ขีด กับกระเทียม 500 กรัม ซึ่งรวมกันจะหนักเท่าไร 

 

8 ขีด 

503 กรัม 

53 ขีด 

3,000 กรัม 

9 ) 

มะละกอผลหนึ่งหนัก 1 กิโลกรัม 5 ขีด แตงโมผลหนึ่งหนักมากกว่ามะละกอ 1 กิโลกรัม 2 ขีด แตงโมจะมีน้ำหนักกี่กรัม 

 

1,200 กรัม 

1,500 กรัม 

2,700 กรัม 

3,000 กรัม 

10 ) 

ถ้าแม่ค้าชั่งส้มเขียวหวาน 8 ผล แล้วเข็มชี้ที่ตัวเลข 1 แล้วเรานำส้มใส่เพิ่มอีก 3 ขีด ส้มเขียวหวานจะมีน้ำหนักทั้งหมดเท่าไร 

 

1 กิโลกรัม 

1 กิโลกรัม 3 ขีด 

1 กิโลกรัม 5 ขีด 

1 กิโลกรัม 8 ขีด 

11 ) 

วินัยอยากทราบน้ำหนักของตัวเอง เขาควรใช้เครื่องชั่งชนิดใด 

 

เครื่องชั่งสปริง 

เครื่องชั่งสองแขน 

เครื่องชั่งแบบตุ้มเลื่อน 

เครื่องชั่งน้ำหนักตัว 

12 ) 

3 กิโลกรัม หนักกว่า 1 กิโลกรัม 3 ขีด อยู่เท่าไร 

 

2 กิโลกรัม 7 ขีด 

2 กิโลกรัม 70 กรัม 

1 กิโลกรัม 7 ขีด 

1 กิโลกรัม 70 กรัม 

13 ) 

พิจารณาข้อความต่อไปนี้

1) 12 ขีด หนักกว่า 1 กิโลกรัม 200 กรัม

2) 15 ขีด เท่ากับ 1,500 กรัม

3) 6 กิโลกรัม 100 กรัม เบากว่า 7 กิโลกรัม

ข้อใดถูกต้อง 

 

ข้อ 1), 2) 

ข้อ 2), 3) 

ข้อ 1), 3) 

ข้อ 1), 2), 3) 

จากตาราง ตอบคำถามข้อ 14 – 15 วิชัยคาดคะเนน้ำหนักของเพื่อน 4 คน แล้วจดบันทึกไว้ จากนั้นชั่งน้ำหนักจริงของเพื่อนได้ ดังนี้
\"\"

14 ) 

วิชัยคาดคะเนน้ำหนักของใครได้ใกล้เคียงน้ำหนักจริงมากที่สุด 

 

สุภัทร 

กมล 

ทินกร 

วินัย 

15 ) 

วิชัยคาดคะเนน้ำหนักใครน้อยกว่าน้ำหนักจริง 

 

สุภัทท์ 

กมล 

ทินกร 

วินัย 

16 ) 

ซื้อผักกาดขาวมา 3 กิโลกรัม 5 ขีด นำมาทำอาหาร 1 กิโลกรัม 800 กรัม เหลือผักกาดขาวหนักเท่าไร 

 

1 กิโลกรัม 3 ขีด 

1 กิโลกรัม 700 กรัม 

2 กิโลกรัม 3 ขีด 

2 กิโลกรัม 700 กรัม 

17 ) 

“แป้งสาลีถุงหนึ่งหนัก 25 กิโลกรัม”ข้อใดถูกต้อง  

 

หากแบ่งแป้งสาลีขายไป 14 กิโลกรัม 200 กรัม จะเหลือแป้งสาลี 11 กิโลกรัม 800 กรัม 

หากนำแป้งสาลีไปทำขนม 10 กิโลกรัม 500 กรัม จะเหลือแป้งสาลี 14 กิโลกรัม 500 กรัม 

หากซื้อแป้งสาลีมาอีก 3 กิโลกรัม 8 ขีด จะมีแป้งสาลีทั้งหมด 28 กิโลกรัม 80 กรัม 

หากซื้อแป้งสาลีมาอีก 7 กิโลกรัม 300 กรัม จะมีแป้งสาลีทั้งหมด 17 กิโลกรัม 30 ขีด 

18 ) 

ปลาช่อนหนัก 1 กิโลกรัม 3 ขีด ปลาตะเพียนหนัก 5 ขีด หากนำปลาทั้งสองชนิดมาชั่งรวมกันจะหนักเท่าไร 

 

1 กิโลกรัมครึ่ง 

1 กิโลกรัม 6 ขีด 

1 กิโลกรัม 8 ขีด 

2 กิโลกรัม 3 ขีด 

19 ) 

“เสือโคร่งหนัก 95 กิโลกรัม 400 กรัม เสือดาวหนัก 61 กิโลกรัม 300 กรัม” ข้อใดถูกต้อง 

 

เสือโคร่งหนักมากกว่าเสือดาว 34 กิโลกรัม 100 กรัม 

เสือดาวหนักน้อยกว่าเสือโคร่ง 34 กิโลกรัม 

น้ำหนักของเสือโคร่งและเสือดาวรวมกันเท่ากับ 155 กิโลกรัม 700 กรัม 

หากเสือดาวมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอีก 33 กิโลกรัม 100 กรัม จะมีน้ำหนักเท่ากับเสือโคร่ง 

20 ) 

“เข่งใบหนึ่งบรรจุส้มไว้เต็มเข่ง เมื่อนำไปชั่งหนัก 32 กิโลกรัม 5 ขีด” ข้อใดไม่ถูกต้อง 

 

ถ้าเข่งหนัก 1 กิโลกรัม 3 ขีด ส้มในเข่งมีน้ำหนัก 31 กิโลกรัม 2 ขีด 

ถ้าเข่งหนัก 1 กิโลกรัม 7 ขีด ส้มในเข่งมีน้ำหนัก 30 กิโลกรัม 8 ขีด 

ถ้าเข่งหนัก 2 กิโลกรัม 1 ขีด ส้มในเข่งมีน้ำหนัก 30 กิโลกรัม 4 ขีด 

ถ้าเข่งหนัก 2 กิโลกรัม 6 ขีด ส้มในเข่งมีน้ำหนัก 30 กิโลกรัม 9 ขีด