ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่11

วิชา : ภาษาไทย ระดับชั้น : ประถมต้น
จำนวน : 20 ข้อ ผู้เข้าชม : 11,193 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ข้อใดมีคำควบกล้ำ

 

สถานที่


พลับพลึง

กษัตริย์


กรรณิการ์

2 ) 

ข้อใดอ่านออกเสียงเป็นคำควบกล้ำแท้

 

คลุมเครือ

ทรุดโทรม

โคจร

จริงจัง

3 ) 

ข้อใดเป็นคำควบกล้ำ

 

ขจาย

ทลาย

ปลาย

ปรอท

4 ) 

ข้อ 4 – 6 คำควบกล้ำใดอ่านต่างจากพวก

 

ปราชญ์

ความ

กราบ

สร้าง

5 ) 
 

จริง

พริก

ปลิง

กลิ้ง

6 ) 
 

มัทรี

จันทรา

ทราบ

พุทรา

7 ) 

ข้อใดอ่านผิด

 

แพรพรรณ    อ่านว่า แพร – พัน 


ไกล่เกลี่ย     อ่านว่า  ไกล่ – เกลี่ย พริกไทย     อ่านว่า  พริก – ไท 
ไพร่พล  อ่านว่า  ไพ่ – พน 


8 ) 

ข้อใดคือคำอ่านของคำว่า ฤดู

 

รือ – ดู 

ริ – ดู 

ระ – ดู 

รึ – ดู 

9 ) 

คำในข้อใดอ่านถูก

 

คฤหาสน์ อ่านว่า ครึ – หาด 


ฤทธิ์  อ่านว่า ริดนฤมล  อ่านว่า  นะ – ริ – มน 
ฤดี  อ่านว่า  ริ – ดี 


10 ) 

คำในข้อใดอ่านผิด

 

พฤษภาคม    อ่านว่า        พึก – สะ – พา – คม 


ฤษี     อ่านว่า  รึ – สี ฤๅษี     อ่านว่า  รือ – สี พฤกษา     อ่านว่า        พรึก – สา

11 ) 

ข้อใดออกเสียงตัว ฤ ต่างจากพวก

 

ทฤษฎี

ศฤงคาร

หฤโหด

กฤตยา

12 ) 

ข้อใดเขียนถูกต้อง

 

คฤหัสน์

ฤทธิ์

มฤตญ

นฤนาถ

13 ) 

ข้อใดไม่ใช่จดหมายส่วนตัว

 

จดหมายถึงยาย
จดหมายถึงเพื่อน

จดหมายถึงทางราชการ
จดหมายถึงป้า


14 ) 

การเขียนวันที่ในจดหมายควรเขียนอย่างไร

 

14 ก.พ. 2550


14  กุมภาพันธ์  255014  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2550
วันที่  14  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2550


15 ) 

ข้อใดไม่จำเป็นต้องจ่าหน้าซอง

 

ชื่อและนามสกุลผู้รับ
ชื่อและที่อยู่ผู้ส่ง

ชื่อและที่อยู่ผู้รับ
ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้ส่ง


16 ) 

ส่วนใดสำคัญที่สุดในการเขียนจดหมาย

 

เนื้อเรื่อง

คำลงท้าย

คำขึ้นต้น

วันที่

17 ) 

อ่านกลอนดอกสร้อย แล้วตอบคำถามข้อที่ 17 - 20อิ่มเอ๋ยอิ่มก่อน  

รีบจะไปดูละครโขนหนัง

ทิ้งสำรับคับค้อนไว้รุงรัง  

เหมาคนอิ่มทีหลังให้ล้างชาม

การเฝ้าเอาเปรียบกันอย่างนี้  

มิดีหนอเจ้าฟังเราห้าม

คบเพื่อนฝูงจงอุตส่าห์พยายาม  

รักษาความสามัคคีจงดีเอยฯ

         ผู้นิพนธ์  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 


คำว่า “หนัง” จะต้องสัมผัสกับคำใด

 

สำรับ

คับ

รุงรัง

ล้าง

18 ) 

จากกลอนดอกสร้อย คำในข้อใดไม่สัมผัสกับคำในข้ออื่น

 

รักษา

ความ

พยายาม

ห้าม

19 ) 

สิ่งใดที่ผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านปฏิบัติ

 

ควรอิ่มทีหลังผู้ใหญ่
อิ่มก่อนจะเป็นการดีจะได้ไม่ต้องล้างจานควรช่วยเหลือกัน มีความสามัคคีต่อกันควรทำความสะอาดจานชามเมื่อทานเสร็จ

20 ) 

คนที่อิ่มก่อน กล่าวได้ว่าเป็นคนเช่นไร

 

เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น
เป็นคนที่มองการณ์ไกล

รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหาง
รักความบันเทิงและเพลิดเพลิน