คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 13

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : ประถมต้น
จำนวน : 15 ข้อ ผู้เข้าชม : 4,981 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

(8,521 × 6) – 31,800 ผลลัพธ์มีค่ามากกว่า 12,500 อยู่เท่าไร  

 

6,926 

6,826 

6,726 

6,626 

2 ) 

(25 × 43) + (1,107 ÷  9) ผลลัพธ์มีค่าน้อยกว่า 2,000 อยู่เท่าไร 

 

701 

702 

801 

802 

3 ) 

(1,590 × 6) ÷  3 กับ (12 × 48) + (59 × 66) ผลลัพธ์มีค่าต่างกันเท่าไร 

 

1,290 

1,280 

1,190 

1,180 

4 ) 

(1,248 ÷ 8) × 9 ผลลัพธ์มีค่าน้อยกว่า (7,884 ÷ 9) × 3 อยู่เท่าไร 

 

1,123 

1,124 

1,224 

1,223 

5 ) 

ข้อใดไม่ถูกต้อง 

 

17,294 – (45 × 25) = 16,169 

(92 × 87) – 1,280 = 6,724 

21,520 – (1,872 × 8) = 6,544 

(2,576 ÷ 7) × 4 = 1,572 

6 ) 

ผลลัพธ์ของข้อใดมีค่ามากที่สุด 

 

17,853 – (1,023 × 4) 

(8,456 + 7,629) – 1,823 

(42 × 17) + 12,868 

21,593 – (4,210 × 2) 

7 ) 

ผลลัพธ์ของข้อใดมีค่าน้อยที่สุด 

 

9,872 + (32 × 21) 

(3,792 ÷ 3) + 12,006 

21,866 – (8,532 ÷ 4) 

(12 × 37) + 11,575 

8 ) 

(4,310 + 3,232) ÷ 6 มีผลลัพธ์เท่ากับข้อใด 

 

1,895 – 538 

2,145 – 898 

990 + 277 

893 + 364 

9 ) 

จำนวนใดมีค่ามากกว่าผลลัพธ์ของ 32,800 – (93 × 68) อยู่ 1,380 

 

27,956 

27,856 

26,956 

26,856 

10 ) 

“พ่อค้าขายกล้วยไม้ได้ 12 กระถาง ราคากระถางละ 58 บาท ขายต้นดาวเรืองได้เงิน 950 บาท พ่อค้าขายต้นไม้ได้เงินทั้งหมดกี่บาท” เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ตามข้อใด 

 

950 – (12 × 58) =

(950 + 58) – 12 =

(12 + 58) – 950 = 

(12 × 58) + 950 = 

11 ) 

ห้องเรียนมีนักเรียนห้องละ 39 คน มีนักเรียนทั้งหมด 12 ห้อง ถ้าเป็นนักเรียนชาย 187 คน จะเป็นนักเรียนหญิงกี่คน 

 

281 คน 

271 คน 

261 คน 

251 คน 

12 ) 

ปากกา 1 กุรุส มี 144 ด้าม ถ้าซื้อปากกา 7 กุรุส แล้วนำมาขายด้ามละ 9 บาท หากขายปากกาหมดจะได้เงินกี่บาท 

 

8,062 บาท 

8,072 บาท 

9,062 บาท 

9,072 บาท 

13 ) 

ก้อยซื้อสมุด 15 เล่ม ราคาเล่มละ 24 บาท เหลือเงิน 140 บาท เดิมก้อยมีเงินกี่บาท 

 

360 บาท 

480 บาท 

500 บาท 

550 บาท 

14 ) 

(50 × 30) ÷ 4 = จากประโยคสัญลักษณ์สร้างโจทย์ปัญหาได้ตามข้อใด 

 

มีสมุด 50 ห่อ บรรจุห่อละ 30 เล่ม นำไปแจกให้นักเรียนคนละ 4 เล่ม ถ้าแจกสมุดจนหมด นักเรียนจะได้รับแจกสมุดกี่คน 

เชือกม้วนหนึ่งยาว 50 เมตร ซื้อมาอีก 30 เมตร นำมาตัดแบ่งเป็นเส้นสั้นๆ ยาวเส้นละ 4 เมตร จะได้เชือกกี่เส้น 

นิดมีเงินอยู่ 50 บาท แม่ให้อีก 30 บาท นำไปซื้อขนมห่อละ 4 บาท นิดจะซื้อขนมได้กี่ห่อ 

แม่ซื้อแก้วมา 50 ใบ นำออกมาใช้ 30 ใบ ที่เหลือจัดใส่กล่อง กล่องละ 4 ใบ จะต้องใช้กล่องกี่ใบ 

15 ) 

โรงงานแห่งหนึ่งผลิตขนมปังได้ชั่วโมงละ 1,800 แผ่น พนักงานนำมาบรรจุใส่ถุง ถุงละ 35 แผ่น ได้ 51 ถุง ยังเหลือขนมปังที่ยังไม่บรรจุใส่ถุงกี่แผ่น 

 

12 แผ่น 

13 แผ่น 

14 แผ่น 

15 แผ่น