ข้อสอบแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 โดย คิงแมทส์

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : ประถมต้น
จำนวน : 6 ข้อ ผู้เข้าชม : 3,138 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

รูปต่อไปนี้ เรียกว่าอะไร


 

ส่วนของเส้นตรง AB

เส้นตรง AB

ส่วนเส้นตรง BA

เส้นตรง BA

2 ) 

รูปต่อไปนี้ เรียกว่าอะไร


 

ส่วนของเส้นตรง CD

เส้นตรง CD

เส้นตรง DC

ส่วนเส้นตรง DC

3 ) 

ดูรูปต่อไปนี้  แล้วจงตอบคำถามรูป (A) เรียกว่ารูปอะไร

 

รูปสามเหลี่ยม

รูปสี่เหลี่ยม

รูปห้าเหลี่ยม

รูปหลายเหลี่ยม

4 ) 

ดูรูปต่อไปนี้  แล้วจงตอบคำถามรูป (B) เรียกว่ารูปอะไร

 

รูปสามเหลี่ยม

รูปสี่เหลี่ยม

รูปห้าเหลี่ยม

รูปหลายเหลี่ยม

5 ) 

จงเติมคำตอบลงใน  ให้ถูกต้อง


 

ด้าน

ยอด

มุม

ฐาน

6 ) 

จงเติมคำตอบลงใน ให้ถูกต้อง


 

ด้าน

ยอด

มุม

ฐาน