ข้อสอบแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 โดย คิงแมทส์

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : ประถมต้น
จำนวน : 6 ข้อ ผู้เข้าชม : 7,958 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ฮันโซลมีสมุด 6 เล่ม ทงมินมีสมุดมากกว่าฮันโซล 3 เล่ม จงหาว่าทงมินมีสมุดกี่เล่ม 

 

6 เล่ม

 

7 เล่ม

 

8 เล่ม

 

9 เล่ม

2 ) 

คายองมีลูกอม 5 เม็ด แม่ให้ลูกอมแก่คายองอีก 2 เม็ด จงหาว่าคายองจะมีลูกอมกี่เม็ด

 

 

6 เม็ด

 

7 เม็ด

 

8 เม็ด

 

9 เม็ด

3 ) 

ยองซูมีดินสอสี 3 แท่ง และซอกกีมี 5 แท่ง จงหาว่ายองซูและซอกกีมีดินสอสีรวมทั้งหมดกี่แท่ง

 

 

6 แท่ง

 

7 แท่ง

 

8 แท่ง

 

9 แท่ง

4 ) 
ฮันยอลมีเหรียญ 10 วอน 2 เหรียญ เหรียญ 100 วอน 4 เหรียญ แม่ให้เหรียญ 500 วอน อีก 5 เหรียญ  จงหาว่าฮันยอลมีเหรียญทั้งหมดกี่เหรียญ (โจทย์ระดับเหรียญเงิน)

 
9 เหรียญ

11 เหรียญ


15 เหรียญ

19 เหรียญ

5 ) 
ซอกกีเลี้ยงไก่ 6 ตัว และเลี้ยงลูกสุนัข 2 ตัว วันหนึ่งไก่ตัวหนึ่งฟักไข่ได้ลูกไก่ 4 ตัว  จงหาว่าที่บ้านของซอกกีมีสัตว์เลี้ยงทั้งหมดกี่ตัว (โจทย์ระดับเหรียญเงิน)

 

12 ตัว


15 ตัว


18 ตัว

20 ตัว

6 ) 

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วยูลกีเรียนคณิตศาสตร์ 5 ชั่วโมง  สัปดาห์นี้เรียน 3 ชั่วโมง  ถ้าสัปดาห์หน้าเรียนอีก 7 ชั่วโมง  จงหาว่ายูลกีใช้เวลาเรียนคณิตศาสตร์ทั้งหมดกี่ชั่วโมง (โจทย์ระดับเหรียญเงิน)


 

10 ชั่วโมง


15 ชั่วโมง


20 ชั่วโมง

 25 ชั่วโมง