ข้อสอบแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 โดย คิงแมทส์

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : ประถมต้น หัวข้อ : การแก้โจทย์ปัญหา
จำนวน : 9 ข้อ ผู้เข้าชม : 13,587 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

เมื่อวานฮันโชกระโดดเชือกได้ 85 ครั้ง วันนี้กระโดดเชือกได้ 97 ครั้ง  จงหาว่าเมื่อวานกับวันนี้ ฮันโชกระโดดเชือกได้รวมทั้งหมดกี่ครั้ง

 

 

152 ครั้ง

 

182 ครั้ง

 

200 ครั้ง

 

225ครั้ง

2 ) 

ภายใน 1 ปี เยซึลสะสมขวดเปล่าได้ 246 ขวด  ส่วนยองซูสะสมขวดเปล่าได้ 349 ขวด  จงหาว่าภายใน 1 ปี เยซึลกับยองซูสะสมขวดเปล่าได้ร่วมทั้งหมดกี่ขวด

 

 

559 ขวด

 

595 ขวด

 

659 ขวด

 

695 ขวด

3 ) 

เมื่อวานฟาร์มเลี้ยงไก่ของทงมิน  ให้ผลผลิตไขไก่จำนวน 362 ฟอง  วันนี้ให้ผลผลิตเพิ่มจากเมื่อวาน 108 ฟอง จงหาว่าวันนี้ผลิตไข่ไก่ได้กี่ฟอง

 

362 ฟอง

 

450 ฟอง

 

470 ฟอง

 

462 ฟอง

4 ) 

มีรูปสามเหลี่ยมกับรูปสี่เหลี่ยมดังต่อไปนี้อย่างละ 3 รูป จงหาผลรวมของจำนวนมุม (ระดับเหรียญทอง) 

15 มุม

 


18 มุม

21 มุม

24 มุม 

5 ) 

มีรูปสามเหลี่ยมกับรูปสี่เหลี่ยมจำนวนหนึ่ง  เมื่อนับจำนวนด้านจะได้ทั้งหมด 10 ด้าน  จงหาว่ามีรูปสามเหลี่ยมกับรูปสี่เหลี่ยมอย่างละกี่รูป (ระดับเหรียญทอง)

 

 

รูปสามเหลี่ยม 2 รูป และ รูปสี่เหลี่ยม 1 รูป

รูปสามเหลี่ยม 1 รูป และ รูปสี่เหลี่ยม 2 รูป


รูปสามเหลี่ยม 2 รูป และ รูปสี่เหลี่ยม 2 รูป

รูปสามเหลี่ยม 2 รูป และ รูปสี่เหลี่ยม 3 รูป

6 ) 
มีรูปสี่เหลี่ยม 3 รูป  และรูปสามเหลี่ยมจำนวนหนึ่ง  ถ้านำผลรวมของจำนวนมุมรูปสี่เหลี่ยมไปลบออกจากผลรวมของจำนวนมุม รูปสามเหลี่ยมจะได้เป็น 6 จงหาว่ามีรูปสามเหลี่ยมอยู่กี่รูป (ระดับเหรียญทอง)
 

2 รูป


4 รูป


6 รูป


8 รูป

7 ) 

ฮันโชมีเหรียญ 100 วอน  จำนวน 2 เหรียญ และมีเหรียญ 10 วอน  จำนวน 19 เหรียญ  ซอกกีมีเหรียญ 500 วอน  จำนวน 1 เหรียญ  และมีเหรียญ 10 วอน  จำนวน 8 เหรียญ  จงหาว่าฮันโชกับซอกกีมีเงินรวมกันทั้งหมดเท่าไร (โจทย์ระดับเหรียญเงิน) 

750 วอน


860 วอน


970 วอน

1020 วอน

8 ) 

ที่ร้านขายผลไม้มีแอปเปิล  ลูกพลับ  และลูกแพร์  โดยมีแอปเปิล 325 ผล  มีลูกพลับมากกว่าแอปเปิล 36 ผล  และมีลูกแพร์มากกว่าลูกพลับ 12 ผล จงหาว่ามีลูกแพร์กี่ผล (โจทย์ระดับเหรียญเงิน)


 

337 ผล


373 ผล


397 ผล

437 ผล

9 ) 

จากจำนวนที่มี 3 อยู่ในหลักร้อย 9 อยู่ในหลักสิบ  และ 5 อยู่ในหลักหน่วย  จงหาจำนวนที่มีค่ามากกว่าจำนวนนี้อยู่ 333 (โจทย์ระดับเหรียญเงิน)


 

728


749


852

945