ข้อสอบแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โดย คิงแมทส์

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : ประถมปลาย หัวข้อ : การแก้โจทย์ปัญหา
จำนวน : 6 ข้อ ผู้เข้าชม : 11,015 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนของฮันยอลมีทั้งหมด 164 คน  ถ้ามีจำนวนนักเรียนชายมากกว่าจำนวนนักเรียนหญิง 6 คน  จงหาว่ามีจำนวนนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กี่คน

 

55 คน

 

70 คน

 

75 คน

 

85 คน

2 ) 

โยกึนถือกระเป๋าแล้วชั่งน้ำหนักได้ 45 kg ถ้าน้ำหนักของกระเป๋าเบากว่า น้ำหนักตัวของโยกึน 40 kg จงหาว่าโยกึนมีน้ำหนักตัวกี่ kg

 

40.5 kg

 

41 kg

 

42 kg

 

42.5 kg

3 ) 

ผลรวมส่วนสูงของพี่สาวกับน้องเท่ากับ 2 m 90 cm ถ้าพี่สาวมีส่วนสูงมากกว่าน้อง 10 cm จงหาว่าน้องมีส่วนสูงกี่ cm

 

140 cm

 

150 cm

 

160 cm

 

170 cm

4 ) 
ค่าเฉลี่ยของสองจำนวนเท่ากับ 2.5 และผลต่างของสองจำนวนเท่ากับ 2 จงหาว่าผลคูณของสองจำนวนเท่ากับเท่าไร (โจทย์ระดับเหรียญเงิน)

 

2.25


3.55


4.52


5.25

5 ) 

ใส่ลูกแก้วจำนวน 50 ลูก ที่ทุกลูกมีน้ำหนักเท่ากันลงในกระเป๋า 1 ใบ  มีน้ำหนักรวม 1 kg ถ้าลูกแก้ว 50 ลูก มีน้ำหนักมากกว่ากระเป๋า 1 ใบ 500 g จงหาว่าลูกแก้ว 1 ลูกมีน้ำหนักกี่ g (โจทย์ระดับเหรียญเงิน)


 

15 g20 g25 g


30 g

6 ) 

กล่องบรรจุขนมปัง 40 ชิ้น จำนวน 2 กล่องมีน้ำหนัก 18 kg  ถ้าขนมปัง 40 ชิ้น  มีน้ำหนักมากกว่ากล่องเปล่า 1 กล่อง 7 kg จงหาว่าขนมปัง 1 ชิ้น  มีน้ำหนักกี่ g (โจทย์ระดับเหรียญเงิน)


 

150 g200 g250 g


300 g