ข้อสอบแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 2 ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 5 โดย คิงแมทส์

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : ประถมปลาย หัวข้อ : การแก้โจทย์ปัญหา
จำนวน : 6 ข้อ ผู้เข้าชม : 8,154 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

รุปสี่เหลี่ยมผืนผ้า abcd ดังรูป  และเส้นตรง A กับ B ขนานกัน  จงเติมขนาดของมุมลงใน
 

 

900

1100

1200

1300

2 ) 

เส้นตรง A กับ B ขนานกัน  จงหาขนาดของมุม a


 

640

750

840

900

3 ) 

เส้นตรง A กับ B ขนานกัน จงเติมขนาดของมุมลงใน 

900

1100

1200

1300

4 ) 

จากรูปที่กำหนดให้ จุด E  คือ จุดที่ส่วนของเส้นตรงสองเส้นที่แบ่งมุม B กับมุม C ออกเป็นสองส่วนเท่าๆ กันตัดกัน  จงหาขนาดของมุม BEC (โจทย์ระดับเหรียญเงิน) 

900


1150


1830

2450

5 ) 

รูปสามเหลี่ยมที่มุมหนึ่งมีขนาด 800 ดังรูปที่กำหนดให้ แบ่งสองมุมที่เหลือออกเป็นสองส่วนเท่าๆ กัน จงหาผลต่างขนาดของมุม A กับมุม B (โจทย์ระดับเหรียญเงิน) 

300


600


900


1000

6 ) 

รูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ในวงกลมดังรูปที่กำหนดให้  จงหาขนาดของมุม BDE ((โจทย์ระดับเหรียญเงิน) 

450


720


850

950