เพลงอ้าว Atom อะตอม ชนกันต์ English Version โดย ดร.พี่นุ้ย

โดย ดร.พี่นุ้ย - English Breakfast 
www.nuienglish.com


Lyrics เนื้อเพลง

squeeze tightly
squeeze out tears
and squeeze my hand
saying you’ re sorry

You are apologizing for the mistake you did.
You want me to forgive it all.

sympathize with you when you are faking telling the story
but if you were happy and if you still had him,
would you return to me?

I once pleaded you not to go.
You said you knew what you were doing was right.
You had to choose what was the best thing for your life
and that was why you chose him.
still remember, my dear?

Eh! Huh!
It is not the same as what we talked.
You said that you would choose him and would never return.

Eh! Huh!
Don’t eat your words. Just go ahead.
Please don’t waste your time asking for the things you will never get back.

do not understand

It is you who used to say I was not Mr. Right.
Is the world going to end?
Or will the sky collapse?
You want me to come back to you.