บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)38200
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)101260
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต10525
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??17524
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ77662
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ52453
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ35275
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์57865
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์118154
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์42062
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์77698
กาแล็กซี่กาแล็กซี่42074
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ104115
เอกภพเอกภพ25044
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน93677
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์51216
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา54305
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค128409
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่11385
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา97919
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก50812
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี28603
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ30623
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน9144
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A24336
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A14890
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A25517
พันธะเคมีพันธะเคมี11238
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน32191
ตารางธาตุตารางธาตุ25580
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม44089
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี68729
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน110395
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี22950
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี18735
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์56988
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์23743
พลาสติกพลาสติก31424
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์29764
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์28849
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน48188
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน39936
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ15300
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม113318
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม26048
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก20785
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ255072
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต64885
โปรตีนโปรตีน53386
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน151378