บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)30457
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)83728
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต9452
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??15628
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ70634
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ48236
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ33159
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์54885
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์102727
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์38121
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์71672
กาแล็กซี่กาแล็กซี่40147
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ98138
เอกภพเอกภพ24091
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน83522
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์46918
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา46678
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค116471
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่10674
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา91484
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก49241
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี23781
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ27524
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน8728
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A22723
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A13841
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A21252
พันธะเคมีพันธะเคมี10206
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน29957
ตารางธาตุตารางธาตุ24338
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม39843
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี64203
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน105882
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี21903
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี16855
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์52946
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์21538
พลาสติกพลาสติก28945
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์27233
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์26477
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน45916
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน35580
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ14213
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม105167
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม23926
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก18698
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ237098
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต60216
โปรตีนโปรตีน50368
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน135737