ดาวดาริน : The idol

ดาวดาริน : The  idol

"ดาวดาริน" หญิงผู้ประสบความสำเร็จในงานออกแบบก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลกได้เป็นบรรณาธิการนิตยสารแฟชั่นชื่อดังทีมียอดขายสูงสุด ท่ามกลางความเคลือบแคลงสงสัยของผู้คน... ชีวิตที่ผ่านความยากลำบาก ต่อสู้กับความแร้นแค้นกฎแห่งกรรมเธอจะแก้ปั

ผู้เขียน ภาริดา(janetoto) ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด

สารบัญ

หน้า ดำเนินการ
หน้า : 1 ความเป๋นไป
หน้า : 2 บทนำ เทพธิดาเดินดิน ตอนที่ 1 มหัศจรรย์แห่งความยากจน
หน้า : 3 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 4 บทนำ เทพธิดาเดินดิน
หน้า : 5 บทนำ เทพธิดาเดินดิน
หน้า : 6 บทนำ เทพธิดาเดินดิน
หน้า : 7 บทนำ เทพธิดาเดินดิน
หน้า : 8 บทที่ 1 แรงบันดาลใจ
หน้า : 9 บทที่ 1 แรงบันดาลใจ
หน้า : 10 บทที่ 1 แรงบันดาลใจ
หน้า : 11 บทที่ 1 แรงบันดาลใจ
หน้า : 12 บทที่ 2 พลังแห่งน้ำใจ
หน้า : 13 บทที่ 2 พลังแห่งน้ำใจ
หน้า : 14 บทที่ 2 พลังแห่งน้ำใจ
หน้า : 15 บทที่ 15 คืนถิ่น (ตอนจบ)
หน้า : 16 บทที่ 2 พลังแห่งน้ำใจ
หน้า : 17 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 18 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 19 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 20 บทที่ 3 เสื้อขาวประโปรงน้ำเงิน
หน้า : 21 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 22 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 23 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 24 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 25 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 26 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 27 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 28 บทที่ 4 บันไดสู่ความฝัน
หน้า : 29 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 30 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 31 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 32 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 33 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 34 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 35 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 36 บทที่ 5 สู่แดนศิวิไลซ์
หน้า : 37 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 38 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 39 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 40 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 41 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 42 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 43 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 44 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 45 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 46 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 47 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 48 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 49 บทที่ 6 ปริศนาสู่ฝัน
หน้า : 50 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 51 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 52 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 53 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 54 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 55 บทที่ 7 พอเพียงอย่างอบอุ่น
หน้า : 56 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 57 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 58 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 59 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 60 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 61 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 62 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 63 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 64 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 65 บทที่ 8 ความมีวินัยมีผลอันใดหรือ
หน้า : 66 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น ตอนที่ 2 บนเส้นทางแห่งความฝัน
หน้า : 67 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 68 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 69 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 70 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 71 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 72 บทที่ 9 สู่ฝันขั้นต้น
หน้า : 73 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ
หน้า : 74 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ
หน้า : 75 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ
หน้า : 76 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ (นาทีทอง)
หน้า : 77 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ (นาทีทอง)
หน้า : 78 บทที่ 10 บนเส้นทางแห่งกลีบกุหลาบ (นาทีทอง)
หน้า : 79 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 80 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 81 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 82 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 83 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 84 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 85 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 86 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 87 บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น
หน้า : 88 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 89 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 90 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 91 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 92 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 93 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 94 บทที่ 12 บนขบวนการแห่งความร่ำรวย
หน้า : 95 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 96 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 97 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 98 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 99 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 100 บทที่ 13 มรดก
หน้า : 101 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 102 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 103 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 104 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 105 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 106 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 107 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 108 บทที่ 14 สู่แดนไกล
หน้า : 109 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 110 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 111 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 112 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 113 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 114 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 115 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 116 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 117 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 118 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 119 บทที่ 15 คืนถิ่น
หน้า : 120 บทที่ 15 คืนถิ่น

บทที่ 11 บางอย่างที่เกิดขึ้น

       นางแบบเดินแฟชั่นประชันแบบประชันโฉมบนเวทีกันอย่างคึกคัก เสียงดนตรีเป็นจังหวะให้เดินเรียงแถวกันออกมาอย่างสวยงาม มีแสงสีวูบวาบจากไฟแฟนซีและจากกล้องถ่ายรูปของช่างภาพ ผู้สื่อข่าว ผู้ชมต่างตื่นตาตื่นใจ

      “นี่ ใยเพ็ญ ใกล้จะสี่ทุ่มครึ่งแล้ว ใยมลวิภาอะไรนี่ ยังไม่เห็นโผล่มาเลย”

       ชมพู่มองดูกระดาษรายการจัดคิวในมือ ถอนหายใจหนักหน่วง เพ็ญพรยืนนิ่งใช้ความคิด ชุติมาพูดขึ้น

       “จริงด้วย รายการของดาวดารินเดินแบบเวลาห้าทุ่ม แล้วจะรอหรือยังไง”

       พิธีกรหญิงเดินมาหลังเวที

       “น้องๆ นางแบบชื่อมลวิภา พร้อมหรือยัง”

       “พร้อมอะไรกันล่ะคุณพี่ ยังไม่เห็นตัวแม้แต่เงา”

       “เอาไงดี ถ้างั้นให้คุณดาวดารินเตรียมตัวเลยนะ”

       “แต่ดาวดารินเดินเป็นคนสุดท้ายไม่ใช่เหรอคะ”

       “ทำไงได้ คนที่มาไม่ทันก็ต้องตัดไปก่อน”

       เพ็ญพรรีบเดินไปห้องแต่งตัวห้องด้านหลัง ที่เพื่อนสาวกำลังแต่งตัวอยู่

      บนท้องถนนที่รถกำลังเกิดอุบัติเหตุชนกันทำให้กีดขวางทางสัญจรอยู่ตรงหน้าเจ้าของรถนางแบบสาวที่มีสีหน้ายุ่งเหยิงในชุดสวยงาม แต่เธอกำลังแผดเสียงที่ฟังแล้วขัดกับชุดที่สวมใส่มา

      “นี่ นายพัน หาทางไปจากตรงนี้ให้เร็วที่สุด ชักช้าอยู่ได้ ถึงเวลาที่ชั้นจะต้องเดินแบบแล้วนะยะ”

      “ผมพยายามที่สุดแล้วครับคุณหนู ตำรวจไม่ยอมเปิดทางให้”

      คนขับรถยังคิดหาทางออกไม่ได้ สีหน้าเป็นกังวล

      “แล้วชั้นจะทำยังไง ใครจะรับผิดชอบ”

      มลวิภาลืมนึกถึงเวลาที่เธอเสียไปกับการตกแต่งใบหน้าที่ร้านเสริมสวย เธอปิดกระจกออกมาโบกมือตะโกนบอกว่าขอทางไปหน่อยๆ แต่ก็ไม่เป็นผล

      บนเวทีของมหาวิทยาลัย ที่มีตัวหนังสือเขียนบอกว่า ราตรีมัณฑนศิลป์ พิธีกรหญิงสองคนยืนอยู่บนเวทีด้านข้าง กล่าวเสียงดังกังวานสลับกัน

      “คุณผู้ชมคะ ในชั่วโมงทีทุกคนรอคอยนางแบบเบอร์หนึ่งในค่ำคืนวันนี้ก็มาถึงแล้ว ก่อนอื่นต้องขออภัยสักเล็กน้อย เพราะตามรายการ นางแบบเบอร์หนึ่งของเราจะต้องเดินแบบในเวลาห้าทุ่ม แต่พอดีมีเหตุขัดข้องนิดหน่อย เราจึงขอย่นเวลามาเป็นก่อนห้าทุ่มสักยี่สิบนาที หวังว่าคุณผู้ชม คงจะเตรียมตัวที่จะพบกับเธอได้นะคะ”

      ปราชญ์เปรื่อง เด็ด ดวง ช่างภาพ ผู้สื่อข่าวต่างๆ รีบตั้งกล้องตั้งหลักเตรียมพร้อม

      “ช่วงเวลาที่ผ่านมา เราได้ยินกระแสข่าวในวงการแฟชั่นที่แรงมาก กับดาวรุ่งดวงใหม่ ที่ออกแบบได้ประทับใจจนได้รางวัลชนะเลิศ ในชุดตะวันยอแสง”

      เสียงเงียบในหอประชุมอย่างตั้งใจฟัง

      “ในค่ำคืนวันนี้ เธอจะมาเดินแบบในชุดที่ชื่อว่า นารีหงส์ทอง ซึ่งเธอเป็นผู้ออกแบบเอง และจะมาเดินแบบด้วยตัวเองค่ะ”

      พิธีกร มองไปรอบๆ และแน่ใจในความพร้อมของผู้รอคอย

      “ขอเชิญทุกท่าน พบกับ ดาวดาริน นางแบบเบอร์หนึ่งในค่ำคืนวันนี้ของเราค่ะ”

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา