Bayer Foundation มอบทุนฝึกงาน เพื่อเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ ณ ต่างประเทศ

          ทุนนี้มีชื่อว่า 2013 Bayer Foundation Kurt Hansen Scholarships  โดย Bayer Foundation มอบทุนฝึกงาน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ หรือ ศึกษาศาสตร์ ที่มีเป้าหมายที่จะเป็น คุณครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยจะสามารถเข้าเรียนที่ประเทศ เยอรมันหรือนอกประเทศเยอรมันก็ได้

 

/uploads/264/264419.jpg

 

        ทุนนี้จะมีระยะเวลาทั้งหมด 1 ปีเต็มเป็นอย่างน้อย โดยจะครอบคลุมในส่วนของ ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย และค่าครองชีพ โดยระยะเวลาการรับทุนของแต่ละคนนั้น จะไม่เท่ากัน โดนจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่แต่ละคน ได้ทำร่วมกับผู้มอบทุน

 

เงื่อนไขในการขอเข้ารับทุน

 - มีผลการเรียนที่ดี

 - มีความตั้งใจที่จะเข้าเรียนและมีความมุ่งมั่นส่วนตัวสูง

 - มีความชำนาญเพิ่มเติม ในด้าน สังคม การเมือง หรือวัฒนธรรม

 

          โดยทางคณะกรรมการจะจัดตั้งการประชุมภายในวันที่ 6 กันยายน 2556 นี้  ซึ่งถ้าผู้สมัครคนไหนผ่านการคัดเลือก ก็จะได้รับเชิญให้เข้ามาสอบสัมภาษณ์ ภายในวันนั้นเช่นกัน

 

         ทางมหาวิทยาลัยผู้มอบทุนได้มีกำหนดการณ์ ปิดรับสมัครทุนนี้ภายในวันที่ 15 กรกฏาคม 2556 นี้

 

         โดยสามารถสมัครขอรับทุนได้แบบออนไลน์  ซึ่งจะมีเอกสารที่ต้องส่งเพิ่มเติม รวมถึงสำเนาพาสปอร์ต ใบผลการทดสอบทางภาษา หลักฐานการรับรองการเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยในเยอรมัน และผลการเรียนของผู้สมัคร

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัครได้ที่ 

http://www.bayer-foundations.com/en/kurt-hansen-scholarships.aspx

 

สามารถทำการสมัครแบบออนไลน์ได้ที่ 

https://secure.bayer.com/foundations/BewerbungStipendium.aspx?lang=en

 

 


ที่มา : www.scholarship.in.th