รัฐบาลอิตาลีมอบทุนเรียนต่ออิตาลี หลากหลายประเภท

Borse on Line
 
 
 
 
 
สาขาที่ให้ทุน
 
 •  หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอิตาลีระยะสั้น 3-9 เดือน สำหรับนักศึกษาปี 2 ขึ้นไปที่มีผลสอบภาษาอิตาเลียนระดับ B1
 • หลักสูตรฝึกอบรมด้านศิลปะหรือดนตรีระยะสั้น 6-9 เดือน
 • หลักสูตรปริญญาตรี มีระยะทุน 9 เดือน (สามารถต่อทุนปีถัดไปได้ ขึ้นกับผลการเรียน)
 • หลักสูตรปริญญาโท มีระยะทุน 9 เดือน (เรียนปีเดียว)
 
 
 
สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
 
     Politecnico di Milano
     Politecnico di Torino
     Università Ca’ Foscari di Venezia
     Università Bocconi
     Università degli studi di Torino
     Università degli studi di Milano
     Università degli studi di Roma Tor Vergata
     Università per stranieri di Perugia
     Università per stranieri di Siena
     Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria
     Università La Sapienza di Roma
     Università Roma Tre
     Università di Bologna
 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
 • อายุ 18 - 35 ปี นับถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2014
 • ได้รับการตอบรับเข้าเรียนในหลักสูตรที่สนใจเรียบร้อยแล้ว (แปลว่า ต้องมีที่เรียนแล้วจึงขอทุนได้
 • หลักสูตรที่เลือกมาต้องเริ่มภายในวันที่ 1 มกราคม 2015 และจบภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2015 (ส่วนป.ตรีเรียนหลายปี สามารถขอต่อทุนปีต่อไปได้)
 • มีผลทดสอบภาษาอิตาเลี่ยนระดับ B2 ขึ้นไป (ยกเว้นหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมที่ใช้ระดับ B1) ส่วนหลักสูตรที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษล้วนและคอร์สศิลปะและดนตรีใช้ผลสอบระดับ A2 ขึ้นไป
 
 
วิธีการสมัคร
 
     สมัครได้ที่ http://borseonline.esteri.it/BorseOnLine/
 
 
มูลค่าทุน
 
 •  ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมฟรีสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีและบางหลักสูตรของปริญญาโท
 • ค่าเล่าเรียนฟรี แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมอื่นๆ เองสำหรับบางหลักสูตรปริญญาโทและคอร์สระยะสั้นอื่นๆ
 • ประกันสุขภาพ
 
 
วันสิ้นสุดการรับสมัคร
 
     วันที่ 28 พฤษภาคม 2014 เวลาเที่ยงคืน (ตามเวลาอิตาลี)
 
 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
 
http://www.esteri.it/MAE/EN/Ministero/Servizi/Stranieri/Opportunita/BorseStudio_stranieri.htm?LANG=EN
 
 
 
รายละเอียดเรื่องสถานศึกษาหรือหลักสูตรที่เปิดสอนในอิตาลี่ตามไปดูได้ที่
http://www.study-in-italy.it/index.html
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : dek-d.com