รัฐบาลออสเตรเลียเปิดสมัครชิงทุนการศึกษาเอนเดเวอร์ ประจำปี 2558

          รัฐบาลออสเตรเลียเชิญชวนคนไทยที่สนใจสมัครชิงทุนการศึกษาเอนเดเวอร์  (Endeavour Scholarships and Fellowships) ประจำปี 2558 (เพื่อไปศึกษาในปี 2558) ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์เป็นทุนที่มีการแข่งขันระดับนานาประเทศ มอบโอกาสให้ผู้มีความสามารถ ไปศึกษา ทำการวิจัย หรือพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพในประเทศออสเตรเลีย

 

  

          ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย (Australia Awards)ซึ่งส่งเสริมความเป็นผู้นำ ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการศึกษา และสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับภูมิภาคนี้ ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์ไม่จำกัดสาขาวิชาและอายุผู้สมัคร โดยทุนแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักดังนี้
 

  • ทุนระดับบัณฑิตศึกษาและทุนเพื่อการวิจัย (Postgraduate and Postdoctoral Scholarshipsand Fellowships)
  • ทุนระดับอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม(Vocational Education and Training Scholarships)
  • ทุนสำหรับศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร  (Executive Fellowships)

 
          ทั้งนี้ เมื่อปีที่ผ่านมา มีคนไทยได้รับทุนการศึกษาเอนเดเวอร์ถึง 17 คน  นอกจากนี้ ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์ยังมอบโอกาสให้ชาวออสเตรเลียเดินทางมาศึกษาและพัฒนาความสามารถในประเทศไทยอีกด้วย
 

          ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์จะปิดรับสมัครในวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน2557

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครทางออนไลน์ได้ที่ www.aei.gov.au/Endeavour