ป.ป.ช เชิญส่งผลงานร่วมประกวดตราสัญลักษณ์

          สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ต่อต้านการกระทำผิดจริยธรรมหรือกฎหมายทุกรูปแบบ เพื่อสร้างสังคมแห่งความโปร่งใส ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

 

 

 

เปิดรับผลงาน


ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

 

เกณฑ์การตัดสิน

  • การสื่อความหมาย
  • ความสวยงามและแนวความคิดสร้างสรรค์         
  • ความเหมาะสมในการนำไปใช้งาน

การให้รางวัล

  • รางวัลชนะเลิศ โล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 150,000 บาท
  • รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 50,000 บาท

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • สำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง สำนักงาน ป.ป.ช.
  • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2282 3161-5 ต่อ 506 หรือ 0 86664 9969 ในวันเวลาราชการ
  • เว็บไซต์ www.nacc.go.th

 

 

 

 

 

 

ที่มา : www.contestwar.com