NABA ประเทศอิตาลี มอบทุนเรียนต่อด้านปริญญาโท สาขาด้านการออกแบบ

          NABA (Nuova Accademia di Belle Arti)  เมืองมิลาน  ประเทศอิตาลี  สถาบันที่ได้รับจัดอันดับเป็นสถาบันที่สอนด้านการดีไซน์ที่ดีที่สุดติดอันดับ 1 ใน 30 ของโลก มอบทุนเรียนต่อในระดับปริญญาโทหลักสูตร 2 ปีเต็ม ด้านการออกแบบ (รวมฝึกงาน) เริ่มในเดือนมกราคม 2558 นี้
 
 
 
 
 
 
          สำหรับทุนนี้จะเปิดให้ประกวด 3 หลักสูตรด้วยกัน โดยแต่ละหลักสูตรจะมี 3 รางวัล คือ ส่วนลดค่าเล่าเรียน 60%, 50% และ 40% ตามลำดับ (จากจำนวนเต็ม 12,590 ยูโร หรือประมาณ 550,000 บาท) 
 
 
 
 
 
สาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดให้เข้าประกวด
 
- Master of Arts in Interior Design
- Master of Arts in Product Design
- Master of Arts in Fashion and Textile Design
 
 
 
 
เงื่อนไขในการสมัครของผู้รับทุน
 
 - จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาด้าน Design ที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่ลงสมัคร
 - จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Design แต่มีประสบการณ์ทำงาน หรือมีความสนใจในด้านนั้นๆเป็นพิเศษ
 - มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
 
 
 
        ในส่วนของกำหนดการณ์ในการปิดรับสมัครจะอยู่ใน วันที่ 29 สิงหาคม 2557 นี้เท่านั้น โดยสามารถขอรับรายละเอียดได้โดย แนะนำตัวชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
 
 
 
        โดยระบุสาขาที่สนใจ Email มาที่ piyada.viwattanapirug@laureatedesign.com  หรือ Inbox มาที่ Facebook: NABA4Thailand
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : www.scholarship.in.th