เชิญประกวดภาพยนตร์สั้น “สื่อสรรค์สร้าง สังคมสมานฉันท์” ชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาท

         สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ มูลนิธิหนังไทย (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป อายุระหว่าง 15 – 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น “สื่อสรรค์สร้าง สังคมสมานฉันท์” หัวข้อ “อภัย : วิถีไทยสู่สังคมสมานฉันท์” ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ส่งผลงานได้ ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤษภาคม 2557

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.moj.go.th/th/onca?view=item&id=31117

 

 

 

 

 

 

ที่มา : http://contestwar.com