Queen Margaret University ณ สหราชอาณาจักร มอบทุนทุกระดับ และทุกสาขาวิชา

       Queen Margaret University จากสหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาเอเชียเพียง 5 ทุนเท่านั้น เพื่อเรียนต่อในทุกๆระดับ และทุกๆสาขา ประจำปีการศึกษา 2557  โดยทุนการศึกษาแต่ละทุนจะมีมุลค่า 3,000 ปอนด์ หรือประมาณ 162,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาที่เปิดสอนได้ที่ 
 
http://www.qmu.ac.uk/
 
 
 
 คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 
 - ไม่ได้ถือสัญชาติในสหราชอาณาจักร
 - เป็นนักศึกษาใหม่เท่านั้น
 - ไม่ได้อยู่ในระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่น ที่มีมุลค่าเกิน 9,000 ปอนด์ต่อปี
 
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางไปรษณีย์ตั้งแต่ วันนี้ ไปจนถึง วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
 
 
 
 
 
โดยดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ที่
 
http://www.wegointer.com/goto/http:/www.qmu.ac.uk/international/docs/International%20Scholarship%20Application%20and%20Guidance%202012-13.doc
 
 
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัครขอรับทุนการศึกษาอย่างละเอียดได้ที่
http://www.qmu.ac.uk/international/fees_funding.htm