ทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ผ่านงานวิจารณ์วรรณกรรม

บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ (ภาคีพันธมิตร)ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 และผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมโครงการ “ อ่าน เขียน เรียนรู้ : ชิงทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ผ่านงานวิจารณ์วรรณกรรม ”จำนวน 30 ทุน รวมมูลค่า 2,000,000 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ http://www.praphansarn.com/scholarships