หมวดหมู่ หัวข้อทุน ระดับ สถานที่ วันหมดอายุ
International Fashion Academy (IFA Paris) มอบทุนด้าน Fashion หรือ Textile Design
ทุนทั่วไป International Fashion Ac ... 3 พ.ค. 2556
กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครทุนการศึกษาและทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษา
ทุนทั่วไป กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ ... 31 พ.ค. 2556
เชิญร่วมประกวดภาพถ่ายประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ประจำปี 2556
ทุนทั่วไป สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่ ... 26 ก.ค. 2556
เปิดรับสมัครแล้ว ทุน DAAD เรียนต่อโท-เอก จากรัฐบาลเยอรมนี
ทุนทั่วไป รัฐบาลเยอรมนี ... 31 ก.ค. 2556
มูลนิธิเอมสตาร์ มอบทุนสายวิทยาศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ
ทุนทั่วไป มูลนิธิเอมสตาร์ ... 31 ส.ค. 2556
ศูนย์ซีมีโออินโนเทคประกวดภาพถ่ายเพื่อเป็นสื่อการสอนสำหรับครู ประจำปี 2556
ทุนทั่วไป ศูนย์ซีมีโออินโนเทค 15 มิ.ย. 2556
ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากยางรถยนต์ใช้แล้ว MICHELIN Used Tyre Design Contest
ทุนทั่วไป มิชาลินร่วมกับสำนักงานคณ ... 30 ก.ค. 2556
รัฐบาลรัสเซีย ประกาศมอบทุนระดับป.ตรี โท และตรีต่อเนื่อง
ทุนทั่วไป รัฐบาลรัสเซีย 22 พ.ค. 2556
มหาวิทยาลัยชินวัตร มอบทุนการศึกษาระดับตรี-โท-เอก
ทุนทั่วไป มหาวิทยาลัยชินวัตร 23 เม.ย. 2556
โครงการ Foundation Studies Scholarship ประจำปี 2013 เรียนปรับพื้นฐาน ณ ออสเตรเลีย
ทุนทั่วไป RMIT University ... 16 ส.ค. 2556
ทุนเรียนต่อปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขา Computer Science และ Software Engineering ที่ไต้หวัน
ทุนทั่วไป The Anita Borg Institute ... 25 พ.ค. 2556
Heinrich Boll Foundation มอบทุนเรียนต่อโทและเอก ณ ประเทศเยอรมนี
ทุนทั่วไป มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ (H ... 19 เม.ย. 2556
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) มอบทุนปริญญาโทและเอก
ทุนทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชี ... 19 เม.ย. 2556
โครงการประกวด Read Thailand: อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
ทุนทั่วไป สำนักงานอุทยานการเรียนรู ... 31 พ.ค. 2556
Korea National University of Art ประเทศเกาหลีใต้ มอบทุนด้านศิลปะและการออกแบบ
ทุนทั่วไป Korea National Universit ... 31 ก.ค. 2556
ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาเรียนต่อป.โท ณ ต่างประเทศ
ทุนทั่วไป ธนาคารแห่งประเทศไทย 30 เม.ย. 2556
ม.กรุงเทพ เปิดรับทุนป.เอก และป.โทควบป.เอก ณ ต่างประเทศ
ทุนทั่วไป ม.กรุงเทพ 30 เม.ย. 2556
Xiamen University ประเทศจีน มอบทุนเรียนต่อตรี-โท-เอก ให้นักศึกษาต่างชาติ
ทุนทั่วไป Xiamen University 31 พ.ค. 2556
ทุนก.พ. มอบให้ฝึกอบรมหลักสูตร Governance and Anti-Corruption
ทุนทั่วไป สำนักงานก.พ. 3 พ.ค. 2556
ชวนนักวิจัยไทยส่งโครงงานเข้าร่วมคัดเลือกรับทุนวิจัยทางสมอง จาก BRAND’S Brain Research centre
ทุนทั่วไป BRAND’S Brain Research c ... 15 ก.ย. 2556
ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships ศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย
ทุนทั่วไป รัฐบาลออสเตรเลีย 30 มิ.ย. 2556
โครงการ Work and Holiday ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ ประจำปี 2556
ทุนทั่วไป สท. 19 เม.ย. 2556
โครงการประกวด Robot and Automation Contest For Manufacturing Process 2013
ทุนทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัส ... 2 เม.ย. 2556
คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มอบทุนเรียนต่อต่างประเทศ
ทุนทั่วไป คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่ง ... 2 เม.ย. 2556
ทุนก.พ.เปิดคัดเลือกข้าราชการ รับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ
ทุนทั่วไป สำนักงาน ก.พ 28 มิ.ย. 2556
สท. ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2556
ทุนทั่วไป สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภา ... 30 เม.ย. 2556
ทุน Australian Government’s Endeavour Awards Scholarship Programme มอบให้เรียนต่อประเทศออสเตรเลีย
ทุนทั่วไป Australia Education Inte ... 30 มิ.ย. 2556
Southeast University ประเทศจีน มอบทุนปริญญาโทและเอก แก่นักศึกษาต่างชาติ
ทุนทั่วไป Southeast University 15 เม.ย. 2556
กรมแรงงาน เปิดคัดบุคคลรับทุนไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น
ทุนทั่วไป กรมการจัดหางาน กระทรวงแ ... 29 มี.ค. 2556
Alcanta International College (AIC) มอบทุนระดับประกาศนียบัตร
ทุนทั่วไป Alcanta International Co ... 17 เม.ย. 2556
ทุน EGPP มอบให้เรียนต่อมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา ประเทศเกาหลีใต้
ทุนทั่วไป Ewha Womans University 10 พ.ค. 2556
ทุนวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2557-2558
ทุนทั่วไป สกอ.+ฝรั่งเศส 26 มี.ค. 2556
“Asia-Pacific Training Workshop on EIU” ครั้งที่ 13 ทุนอบรมด้านครุศึกษา ณ เกาหลีใต้
ทุนทั่วไป Asia-Pacific Centre of E ... 5 เม.ย. 2556
กฟผ.-สวทช. มอบทุนวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2556
ทุนทั่วไป กพผ.-สวทช. 30 เม.ย. 2556
ทุนระดับปริญญาตรีและโทภาคภาษาอังกฤษที่ Chinese Culture University ประเทศไต้หวัน
ทุนทั่วไป Chinese Culture Universi ... 15 ธ.ค. 2556