หมวดหมู่ หัวข้อทุน ระดับ สถานที่ วันหมดอายุ
Swansea University ณ สหราชอาณาจักร มอบทุนปริญญาตรีและปริญญาโท
ทุนทั่วไป Swansea University 2 มี.ค. 2556
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2556
ทุนทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ ... 27 ก.ย. 2556
โครงการประกวด SEAMEO-Australia Education Links Award 2013
ทุนทั่วไป องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่ง ... 15 ก.ย. 2556
ทุน Hanyang International Scholarship Program (HISP) ประเทศเกาหลีใต้
ทุนทั่วไป มหาวิทยาลัยฮันยาง (Hanya ... 25 เม.ย. 2556
TUMS ประเทศอิหร่าน มอบทุนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สาขาการแพทย์
ทุนทั่วไป Tehran University of Med ... 30 มี.ค. 2556
ม.เทคโนโลยีสุรนารี มอบทุนการศึกษาระดับโทและเอก ภาค1/2556
ทุนทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรน ... 21 มี.ค. 2556
รัฐบาลเกาหลีมอบทุน KGSP 2013 เรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ
ทุนทั่วไป รัฐบาลเกาหลี 19 มี.ค. 2556
โครงการ The Immersive Chinese Training Workshop อบรมเทคนิคการสอนภาษาจีน
ทุนทั่วไป สำนักส่งเสริมการเรียนการ ... 25 มี.ค. 2556
รัฐบาลอินโดนีเซีย มอบทุนใหนักศึกษาไทย เรียนต่อที่ประเทศอินโดนีเซีย
ทุนทั่วไป รัฐบาลอินโดนีเซีย 30 เม.ย. 2556
โครงการ ATTS Forum อบรมระยสั้น ในประเทศญี่ปุ่น
ทุนทั่วไป IATTS Forum ... 10 มิ.ย. 2556
Monash University ประเทศออสเตรเลีย ประกาศมอบทุนการศึกษา !!
ทุนทั่วไป Monash University 31 พ.ค. 2556
ทุนรัฐบาลเกาหลี 2013 มอบให้ศึกษาต่อระดับป.โท-เอก
ทุนทั่วไป รัฐบาลเกาหลี 31 มี.ค. 2556
ทุน ASEAN Scholarship มอบให้น้อง ๆ เรียนต่อประเทศสิงคโปร์
ทุนทั่วไป ASEAN Scholarship 26 เม.ย. 2556
University of Bradford ประเทศอังกฤษ มอบทุนเรียนต่อปตรี-โท
ทุนทั่วไป University of Bradford ... 10 มิ.ย. 2556
สำนักงานกพ. มอบทุนให้ข้าราชการไปเรียนต่อต่างประเทศ
ทุนทั่วไป สำนักงานกพ. 8 พ.ค. 2556
ทุนก.พ. เปิดรับบุคคลทั่วไปเรียนป.โทต่อต่างประเทศ
ทุนทั่วไป สำนักงานกพ. 8 พ.ค. 2556
Charles III University of Madrid มอบทุนเรียนต่อโท-เอก ด้านบริหารธุรกิจและการเงิน
ทุนทั่วไป Charles III University o ... 22 เม.ย. 2556
โครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี พัฒนาไอเดีย สู่ธุรกิจทำเงิน
ทุนทั่วไป สวทช.+กลุ่มบริษัทสามารถ 31 มี.ค. 2556
ทุน KAAD มอบให้เรียนต่อปริญญาโท-เอก ไม่จำกัดสาขาวิชา ณ ปรเทศเยอรมนี
ทุนทั่วไป องค์การแลกเปลี่ยนทางวิชา ... 30 มิ.ย. 2556
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2556
ทุนทั่วไป บริษัท กรุงเทพประกันชีวิ ... 12 เม.ย. 2556
นักบินฝึกหัดทุนการบินไทย ประจำปี 2556
ทุนทั่วไป บริษัทการบินไทย จำกัด (ม ... 5 เม.ย. 2556
สถาบันมาสดาร์ UAE มอบทุนเต็มจำนวน ระดับปริญญาโท-เอก ด้านเลนส์และอิเล็กทรอนิคส์
ทุนทั่วไป Masdar Institute of Scie ... 31 พ.ค. 2556
เชิญร่วมประกวด สื่อโปสเตอร์รณรงค์เพื่อปกป้องและอนุรักษ์แม่น้ำ ชิงเงินรางวัลกว่า 20,000 บาท
ทุนทั่วไป ACED+เครือข่ายปกป้องความ ... 15 มี.ค. 2556
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น มอบให้นักศึกษาไทยไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรม
ทุนทั่วไป รัฐบาลญี่ปุ่น 1 มี.ค. 2556
ฟุลไบรท์ มอบทุนให้ครู-อาจารย็ ศึกษาดูงานที่สหรัฐอเมริกา
ทุนทั่วไป ฟุลไบรท์ ... 22 มี.ค. 2556
ทุนโครงการ MTCP จากรัฐบาลมาเลเซียมอบให้เรียนต่อป.โท-เอก
ทุนทั่วไป Malaysian Technical Coop ... 31 มี.ค. 2556
ประกวดวาดภาพระบายสีชิงทุน ระดับชั้นประถมศึกษาอายุระหว่าง 6-9 ปี
ทุนทั่วไป บริษัทคอลเกต-ปาล์มโอลีฟ ... 31 มี.ค. 2556
ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (เซียร์ก้า)
ทุนทั่วไป ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วย ... 5 มิ.ย. 2556
สำนักงานประกันสังคม มอบทุนให้แพทย์และพยาบาล
ทุนทั่วไป สำนักงานประกันสังคม 31 ต.ค. 2556
Coventry University มอบทุนเรียนต่อ ปริญญาตรี-โท กว่า 55 ทุน
ทุนทั่วไป Coventry University 28 มี.ค. 2556
รัฐบาลฮังการี มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก และทุนวิจัย
ทุนทั่วไป รัฐบาลฮังการี 8 เม.ย. 2556
สภาวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประเทศตุรกี มอบทุนเรียนต่อปริญญาโท-เอก
ทุนทั่วไป สภาวิจัยวิทยาศาสตร์ และเ ... 27 ก.ย. 2556
ฟูจิตสึมอบทุนการศึกษา สาขาการบริหารและจัดการ ระดับบริหาร
ทุนทั่วไป Fujitsu-JAIMS Foundation 15 มี.ค. 2556
สถาบัน TAFE NSW Institutes ออสเตรเลีย มอบทุนระดับใบประกาศ-ปริญญาตรี กว่า 78 ทุน
ทุนทั่วไป สถาบัน TAFE NSW Institut ... 5 เม.ย. 2556
ทุนรัฐบาลจีนมอบให้นักเรียนต่างชาติ ประจำปี 2013
ทุนทั่วไป รัฐบาลจีน 15 ก.พ. 2556