หมวดหมู่ หัวข้อทุน ระดับ สถานที่ วันหมดอายุ
ทุนฝึกอบรมระยะสั้นที่ญี่ปุ่น QUALITY PROBLEM SOLVING [PQPS]
ทุนทั่วไป 17 ส.ค. 2552
ประกวดเขียนเรียงความภาษาไทยเพื่อชิงทุนการศึกษา “Mainichi – East West Scholarship”
ทุนทั่วไป 10 ก.ย. 2552
TRIDI ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม ประจำปี 2552
ทุนทั่วไป 30 มิ.ย. 2552
ทุนเรียนภาษาอังกฤษ 1ปี FREE
ทุนทั่วไป 10 ส.ค. 2552
ทุน MONBUCHO เป็นทุนการฝึกอบรม หรือทุนทางการศึกษาแก่ครูนักเรียนไทย
ทุนทั่วไป 3 มิ.ย. 2552
ทุนเรียนภาษา ที่ออสเตรเลียเป็นเวลา 2 สัปดาห์ สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ทุนทั่วไป 30 พ.ย. 2544
SEARCA มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2010-2011
ทุนทั่วไป 30 ก.ค. 2552
ศูนย์บ้านจีน แจกทุนให้เปล่า หลักสูตรภาษาจีน ณ เมืองเฉิงตู
ทุนทั่วไป 30 พ.ค. 2552
โครงการ ทุนการศึกษา ภายใต้ ASEM – DUO Fellowship Program ครั้งที่ 2/2552
ทุนทั่วไป 29 พ.ค. 2552
10 ทุน ก.พ. ฝึกอบรมต่างประเทศ
ทุนทั่วไป 30 ก.ค. 2552
ฟุลไบรท์ มอบทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program
ทุนทั่วไป 19 มิ.ย. 2552
ประกวดการบันทึกข้อมูล ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น "The Best Bio Gang Contest" ชิงทุนการศึกษาสนับสนุนโดย สพภ.
ทุนทั่วไป 15 ก.ค. 2552