หมวดหมู่ หัวข้อทุน ระดับ สถานที่ วันหมดอายุ
สถานทูตสหรัฐอเมริกา เชิญน้อง ๆ เข้าร่วมโครงการประกวดไอเดีย InventIt ของ Smithsonian
ทุนทั่วไป สถานทูตสหรัฐอเมริกา ... 19 ก.ค. 2556
Amsterdam University College มอบทุนเรียนต่อเนเธอร์แลนด์
ทุนทั่วไป Amsterdam University Col ... 1 พ.ย. 2556
กระทรวงพาณิชย์ขอเชิญประกวด “ทำไมเด็กไทยต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ AEC”
ทุนทั่วไป กระทรวงพาณิชย์ 15 ก.ค. 2556
เอสโซ่เปิดสร้างเสริมโครงการจิตอาสา นำประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
ทุนทั่วไป เอสโซ่ 23 ก.ค. 2556
ขอเชิญประกวด โครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2557
ทุนทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแ ... 15 ส.ค. 2556
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ
ทุนทั่วไป สกอ. 31 ต.ค. 2556
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ประเทศญี่ปุ่น
ทุนทั่วไป Mainichi Academic Group 7 ส.ค. 2556
สำนักงานก.พ. มอบทุนเรียนต่อ GUCAS ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ทุนทั่วไป สำนักงานก.พ. 14 ส.ค. 2556
ทุน Academic Scholarships เรียนต่อประเทศอังกฤษ
ทุนทั่วไป Northumbria University 2 ธ.ค. 2556
สำนักงานก.พ. มอบทุนให้เจ้าหน้าที่รัฐไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
ทุนทั่วไป สำนักงานก.พ. 28 ส.ค. 2556
โครงการ “พี่เลี้ยงทุนมูลนิธิเอสซีจี” ปี 2556 มอบทุนแก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ทุนทั่วไป มูลนิธิเอสซีจี ... 31 ก.ค. 2556
สกอ. มอบทุนแลกเปลี่ยน Duo-Thailand Fellowship Programme 2557
ทุนทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการอุด ... 30 ส.ค. 2556
ขอเชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมการประชุม ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้
ทุนทั่วไป กระทรวงศึกษาธิการ 3 ก.ค. 2556
ทุนเรียนด้านการปฏิบัติการณ์เฮลิคอปเตอร์ ณ สหรัฐอเมริกา
ทุนทั่วไป Helicopter Foundation In ... 30 พ.ย. 2556
รัฐบาลโมร็อกโกให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย ประจำปี 2556-2557
ทุนทั่วไป รัฐบาลโมร็อกโก 26 ก.ค. 2556
เชิญประกวดออกแบบนิตยสารครั้งแรกในประเทศไทย ชิงทุนการศึกษาเรียนต่อเรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์
ทุนทั่วไป Numero Thailand+Siam Cen ... 15 ก.ค. 2556
SuperWise International เชิญน้องๆที่มีผลการเรียนดี สมัครทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อประเทศอังกฤษ
ทุนทั่วไป The University of Northa ... 31 ธ.ค. 2556
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเอเชียและยุโรป ณ ประเทศมาเลเซีย
ทุนทั่วไป AFS มาเลเซีย+InterCultur ... 21 ก.ค. 2556
ขอเชิญเยาวชนแข่งขันการประกวดภาพวาด เนื่องในโอกาสการจัดงานวันอาเซียนประจำปี 2556
ทุนทั่วไป กรมอาเซียน กระทรวงการต่า ... 2 ส.ค. 2556
โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สกว.
ทุนทั่วไป กฟผ.-สกว. 31 ก.ค. 2556
CETA ร่วมกับโรงเรียน Westbourne School มอบทุนการศึกษา จำนวน 2 รางวัล
ทุนทั่วไป CETA + โรงเรียน Westbour ... 1 ก.ค. 2556
โตชิบา มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาและโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ทุนทั่วไป บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จ ... 25 ก.ค. 2556
ทุนวิจัยพหุสังคมนานาชาติ หรือ Abe Fellowship Program
ทุนทั่วไป The Japan Foundation Cen ... 1 ก.ย. 2556
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-จีน (ด้านการเต้นรำและการแสดง)
ทุนทั่วไป บริษัท เอ็ดดูเคชั่นสตูดิ ... 4 ก.ค. 2556
ขอเชิญร่วมสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อปริญญาโท ณ ประเทศอังกฤษ
ทุนทั่วไป แฮมมิลตัน อินเตอร์เนชั่น ... 13 ก.ค. 2556
ทุนวิจัย International Postgraduate Research Scholarships (IPRS) ที่ออสเตรเลีย
ทุนทั่วไป University of Western Au ... 30 ส.ค. 2556
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มอบทุนสนับสนุนการทำวิจัย
ทุนทั่วไป สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แ ... 15 ส.ค. 2556
เปิดรับสมัครโครงการ “ทูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อม ณ สาธารณรัฐเยอรมนี
ทุนทั่วไป บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด 31 ก.ค. 2556
สัมมนาฟรี โครงการ Internship in UK และ Internship in Australia
ทุนทั่วไป IEO Study Abroad ... 13 ก.ค. 2556
Bayer Foundation มอบทุนฝึกงาน เพื่อเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ ณ ต่างประเทศ
ทุนทั่วไป Bayer Foundation ... 15 ก.ค. 2556
หอสมุดแห่งชาติ จัดประกวดโครงการ “ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เราพร้อมแล้ว”
ทุนทั่วไป หอสมุดแห่งชาติ 30 ก.ย. 2556
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า มอบทุนสนับสนุนทำวิทยานิพนธ์
ทุนทั่วไป สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบ ... 15 ก.ค. 2557
เชิญฟังสัมมนา ฟรี !! เรียนต่อ Swiss Hotel Management School (SHMS) สวิตเซอร์แลนด์
ทุนทั่วไป Swiss Education Group, T ... 27 มิ.ย. 2556
ปตท. เชิญประกวดโครงการ “นวัตกรรม สร้างอนาคต : INNOVATION CREATES THE NEXT”
ทุนทั่วไป บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 14 ส.ค. 2556
ขอเชิญนิสิต นักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด ใหนัวข้อ "Asian Youth Cente "
ทุนทั่วไป สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบร ... 20 ส.ค. 2556