หมวดหมู่ หัวข้อทุน ระดับ สถานที่ วันหมดอายุ
ทุนในโปรแกรม PPP year 2014/2015 TRF- DAAD Research Based Mobility Scheme
ทุนทั่วไป สกว.+DAAD 31 ธ.ค. 2556
Andrássy University Budapest มอบทุนเรียนต่อโท-เอก ณ ฮังการี
ทุนทั่วไป The Department of Public ... 30 มิ.ย. 2556
สวทช. มอบทุนพระราชทาน เปิดโอกาสให้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ณ ต่างประเทศ
ทุนทั่วไป สวทช. 30 มิ.ย. 2556
International University of Health and Welfare มอบทุนเรียนต่อตรี-โท-เอก ณ ประเทศญี่ปุ่น
ทุนทั่วไป International University ... 1 ม.ค. 2556
กระทรวงต่างประเทศ รับสมัครเยาวชนไทยเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ณ สหรัฐอเมริกา
ทุนทั่วไป กระทรวงการต่างประเทศ 28 มิ.ย. 2556
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดผลงานจิตรกรรมหัวข้อ จินตภาพและความบันดาลใจจาก "ข้าว" ชิงถ้วยพระราชทาน
ทุนทั่วไป มูลนิธิข้าวไทย 20 ก.ย. 2556
การประกวดนักแต่งเพลงเยาวชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทุนทั่วไป สถาบันเกอเธ่,วิทยาลัยดนต ... 31 ก.ค. 2556
มูลนิธิฮิตาชิ มอบทุนเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2014
ทุนทั่วไป The Hitachi Scholarship ... 31 ต.ค. 2556
โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2556
ทุนทั่วไป สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโน ... 5 ก.ค. 2556
Chonbuk National University ประเทศเกาหลีใต้ มอบทุนระดับป.โท-เอก
ทุนทั่วไป Chonbuk National Univers ... 21 มิ.ย. 2556
ทุน ASEAN Leaders Fostering Program 2013/2014
ทุนทั่วไป AUN, DU 17 มิ.ย. 2556
Bank Negara Malaysia มอบทุนเรียนต่อโท-เอก
ทุนทั่วไป Bank Negara Malaysia 31 ธ.ค. 2556
University of Kent ประเทศอังกฤษ มอบทุนเรียนต่อให้นักศึกษานานาชาติ
ทุนทั่วไป University of Kent 1 ก.ค. 2556
โครงการทุนเรียนการบิน หลักสูตรครูการบิน Instructor Pilot (IP)
ทุนทั่วไป Royal Skyways Co.,Ltd. 23 มิ.ย. 2556
ทุนส่งเสริมการวิจัยและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์
ทุนทั่วไป สภาการพยาบาล 31 ส.ค. 2556
เชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ INNOLAB PATHWAY : The Shutter ชิงเงินรางวัลพร้อมดูงานต่างประเทศ
ทุนทั่วไป นิตยสารอินโนแล็บ 18 ส.ค. 2556
โครงการเยาวชนยูซีอีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์
ทุนทั่วไป โครงการเยาวชนยูซีอีแลกเป ... 17 มิ.ย. 2556
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดวาดการ์ตูน PTT Comic Contest ปี 3
ทุนทั่วไป PTT 31 ส.ค. 2556
สำนักงานกพ. เปิดรับคัดเลือกข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
ทุนทั่วไป สํานักงาน ก.พ. ... 14 ส.ค. 2556
International Water Centre Alumni Network มอบทุนด้านการจัดการน้ำ ณ ประเทศออสเตรเลีย
ทุนทั่วไป International Water Cent ... 5 ก.ค. 2556
ทุนโครงการ Work and Holiday ไทย - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์
ทุนทั่วไป รัฐบาลไทย-ออสเตรเลีย-นิว ... 5 ก.ค. 2556
ทุนศึกษาต่อวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ณ ประเทศอินเดีย
ทุนทั่วไป คณะกรรมการจัดสรรทุนการศึ ... 14 มิ.ย. 2556
ทุนเรียนเต้นและร้องเพลง V Can Dance ปี3
ทุนทั่วไป v can dance studio 30 มิ.ย. 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด มอบทุนให้บุตรสมาชิก ประจำปี 2556
ทุนทั่วไป สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ ... 28 มิ.ย. 2556
เชิญประกวดชิงรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย ประจำปี 2556
ทุนทั่วไป สนง. เลขาธิการสภาผู้แทนร ... 7 มิ.ย. 2556
โครงการประกวดแผนธุรกิจแนวใหม่ SWU SE Contest ชิงทุนการสนับสนุนกว่า 500,000 บาท
ทุนทั่วไป มศว.ร่วมกับ สมาคมพัฒนาปร ... 5 ส.ค. 2556
Toyota Foundation มอบทุนเรียนต่อที่ญี่ปุ่น หลักสูตรระยะสั้น
ทุนทั่วไป Toyota Foundation 21 มิ.ย. 2556
ทุนฝึกอบรมช่างเทคนิคปิโตรเลียม รุ่นที่ 11
ทุนทั่วไป บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตป ... 21 มิ.ย. 2556
สกอ.ร่วมกับมูลนิธิเทสโก้ มอบทุนนักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ทุนทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการอุด ... 1 ก.ค. 2556
INTO Manchester มอบทุนเรียนปรับพื้นฐานที่ประเทศอังกฤษ
ทุนทั่วไป INTO Manchester ... 15 มิ.ย. 2556
MDIS ประเทศสิงคโปร์มอบทุนลดค่าเล่าเรียนให้แก่นักศึกษานานาชาติ
ทุนทั่วไป Management Development I ... 31 มี.ค. 2557
RMIT University ประเทศออสเตรเลีย มอบทุนด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ
ทุนทั่วไป RMIT University 31 พ.ค. 2556
“Young Muse Project” โครงการปั้นนักพิพิธภัณฑ์สายพันธุ์สยาม ครั้งที่ 4
ทุนทั่วไป มิวเซียมสยาม ... 18 ส.ค. 2556
สัมมนาเรียนต่อออสเตรเลียพร้อมทุนการศึกษาในงาน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!!
ทุนทั่วไป CP Inter กรุงเทพ 6 ก.ค. 2556
JAPANESE LANGUAGE CONTEST ชิงรางวัลไปเที่ยวญี่ปุ่น
ทุนทั่วไป Kyoritsu International F ... 26 ก.ค. 2556