เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๑๕ น. โดย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ด้วยความจงรักภักดีร่วมพิธีถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ณ บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น ๕ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

ซึ่งภายในพิธีได้มีการถวายความอาลัย ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ พร้อมร่วมกันขับร้องเพลง “ต้นไม้ของพ่อ” และ “ในหลวงของแผ่นดิน” และ “สรรเสริญพระบารมี” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นอกจากนี้ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (ABC) ได้ร่วมกันลงนามในสมุดถวายความอาลัย