มูลนิธิเอสซีจี นำโดยพี่ปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล ที่ปรึกษากรรมการมูลนิธิเอสซีจี และพี่แป๊ด สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี นำทัพมอบอาคารเรียนหลังที่38 ให้แก่น้อง ๆ โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา จ.ลำปาง อาคารหลังนี้คงสำเร็จไม่ได้หากปราศจากน้ำพักน้ำแรงของเหล่าพนักงานเอสซีจีที่ไปร่วมกันสร้างอาคารเรียนหลังนี้เพราะเชื่อว่าการศึกษาจะพัฒนาคน และเมื่อคนพัฒนา คนจะไปสร้างสังคมที่น่าอยู่ขึ้นได้เอง

คุณปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุลที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิเอสซีจี กล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในสังคมของมูลนิธิเอสซีจี ที่จะเน้นการพัฒนาที่เริ่มต้นตั้งแต่ต้นทาง โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านการศึกษา เพราะเชื่อว่าเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาคน เพราะการสร้างให้คนมีศักยภาพและมีคุณภาพจะกลายเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติต่อไป โดยจะเน้นการพัฒนาคนอย่างหลากหลายและครอบคลุมทุกช่วงอายุ ทั้งในเรื่องของการมอบทุนการศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ของเด็กและเยาวชน รวมทั้งการส่งพี่เลี้ยงไปคอยดูแลและให้คำปรึกษาเด็กๆ อย่างต่อเนื่อง

“เราพยายามกระจายการส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนในหลากหลายกลุ่ม ตั้งแต่เด็กเล็ก เด็กประถม มัธยม ไปจนถึงมหาวิทยาลัย รวมทั้งในกลุ่มของสายวิชาชีพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่กระจายเป็นวงกว้างออกไปอย่างครอบคลุมมากที่สุด และพยายามขยายพื้นที่ไปสู่ภูมิภาคต่างๆ เพิ่มขึ้น เพื่อเปิดโอกาสและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนในการมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ รวมทั้งการเปิดโอกาสทางด้านวิชาชีพ ด้วยการให้พื้นที่สำหรับฝึกฝนทักษะต่างๆ ในด้านที่เรียนมา ผ่านการฝึกงานทั้งในเครือเอสซีจี หรือจากเครือข่ายธุรกิจที่มีอยู่ โดยเชื่อว่าการพัฒนาที่ทำให้เกิดคนที่มีคุณภาพมาหนึ่งคน เท่ากับเป็นการสร้างฐานที่แข็งแรงของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นแนวทางในการช่วยเหลือประเทศชาติในเวลาต่อมาได้อย่างมากมาย”

คุณสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจีกล่าวว่าที่ผ่านมาเราได้ส่งมอบอาคารเรียนให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนไปแล้ว 37 หลังและห้องน้ำ 10 หลังเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยให้ทั่วถึงยิ่งขึ้นในฐานะตัวแทนของมูลนิธิเอสซีจีอยากให้อยากเห็นนักเรียนทุกคนที่โรงเรียนบ้านอ้อวิทยามีความสุขที่ได้เล่าเรียนในอาคารเรียนหลังใหม่มีความพร้อมเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 คือนอกจากมีความรู้แล้วยังมีคุณภาพและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เติบโตเป็นคนเก่งและดีในวันข้างหน้าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง มั่นคงยั่งยืนตลอดไป

มูลนิธิเอสซีจี นำทัพสู่มหานครลำปาง เปิดเวทีแสดงศิลป์สัญจร ยุวศิลปินไทย 2017 พร้อมนำทีมจิตอาสามอบอาคารเรียนแห่งใหม่

 เปิดเวทีแสดงศิลป์ ยุวศิลปินไทย จากมหานคร สู่นครลำปาง ในนิทรรศการแสดงศิลป์สัญจร ครั้งที่ 1 “จะอั้น จะอี้ จะอาร์ต”

“ศิลปะออนไลน์...ทำลายหรือพัฒนา” ผ่านมุมมองความคิด 6 ศิลปินต้นแบบ