ประชาสัมพันธ์แนะนำ

ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


​ปภ. ผนึกกำลังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เสริมสร้างประสิทธิภาพ – ยกระดับมาตรฐานระบบการแจ้งเตือนภัยของประเทศ

​ปภ. ผนึกกำลังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เสริมสร้างประสิทธิภาพ – ยกระดับมาตรฐานระบบการแจ้งเตือนภัยของประเทศ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ผนึกกำลังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เชื่อมโยงกระบวนการแจ้งเตือนภัยของประเทศให้มีประสิทธิภาพและเอกภาพ ภายใต้นโยบายเดียวกัน มุ่งบริหารจัดการระบบเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

478 views

อ่านทั้งหมด


นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าร่วมงานสัปดาห์ประกันภัย 2559

นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าร่วมงานสัปดาห์ประกันภัย 2559

ดร.รัญชนา รัชตะนาวิน อาจารย์สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน ชั้นปีที่4 เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการเข้าร่วมงานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2559 และเข้าฟังการสัมมนา

392 views

อ่านทั้งหมด


​ปภ.แนะประชาชนรู้ทันภัยสารเคมี รับมือ – ปฏิบัติตนถูกวิธีลดเสี่ยงอันตราย

​ปภ.แนะประชาชนรู้ทันภัยสารเคมี รับมือ – ปฏิบัติตนถูกวิธีลดเสี่ยงอันตราย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนที่อาศัยโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรมเตรียมพร้อมรับมืออุบัติภัยสารเคมี โดยศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของสารเคมี สังเกตสิ่งผิดปกติของสภาพแวดล้อม ในพื้นที่

416 views

อ่านทั้งหมด


​“จ๊อบไทย” ชวนนิสิต นักศึกษา ไขเคล็ดลับสู่การเป็นดาวรุ่งในโลกการทำงาน

​“จ๊อบไทย” ชวนนิสิต นักศึกษา ไขเคล็ดลับสู่การเป็นดาวรุ่งในโลกการทำงาน

กรุงเทพฯ 30 กันยายน 2559 – จ๊อบไทยดอมคอม ร่วมกับแคเรียร์วีซ่า ประเทศไทย ชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม Career Ready Boot Camp ในหัวข้อ"ทางลัดสู่การเป็นดาวรุ่งในโลกการทำงาน" ร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนประสบการณ์

421 views

อ่านทั้งหมด


​ปตท. ร่วม “สานพลังประชารัฐ” ส่งเสริมการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

​ปตท. ร่วม “สานพลังประชารัฐ” ส่งเสริมการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

คุณนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ นครหลวงเวียงจันทน์ (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วย คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากขวา) คุณจตุรงค์

403 views

อ่านทั้งหมด


​คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เผยแพร่ดัชนีความสามารถทางการแข่งขันระดับโลก ไทยติดอันดับ 34 ของโลก

​คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยแพร่ดัชนีความสามารถทางการแข่งขันระดับโลก ไทยติดอันดับ 34 ของโลก

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการของ WEF (World Economic Forum) ได้จัดเผยแพร่รายงานดัชนีความสามารถทางการแข่งขันระดับโลก (Global CompetitivenessIndex: GCI)

369 views

อ่านทั้งหมด


​สัมมนาเรียนต่อญี่ปุ่น หลักสูตรภาษาและวิชาชีพด้านธุรกิจ

​สัมมนาเรียนต่อญี่ปุ่น หลักสูตรภาษาและวิชาชีพด้านธุรกิจ

เรียนภาษาญี่ปุ่น เพื่อทำงานในบริษัทญี่ปุ่น!ตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจนแล้ว.. แต่การจะทำงานในบริษัทญี่ปุ่น เก่งแต่ภาษาอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอค่ะนักเรียนไทยบางส่วนจึงนิยมไปเรียนต่อวิชาชีพด้านธุรกิจ เพราะ.. -

1358 views

อ่านทั้งหมด


​สคบ. ร่วมกับ มศว และสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย  จัดประกวดหนังสั้น “@สคบ.” ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมประกวด สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค รับสมัคร 1 ต.ค. – 15 พ.ย. 59

​สคบ. ร่วมกับ มศว และสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จัดประกวดหนังสั้น “@สคบ.” ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมประกวด สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค รับสมัคร 1 ต.ค. – 15 พ.ย. 59

วันที่ 28 กันยายน 2559 - สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวกิจกรรมประกวดหนังสั้น “@สคบ.”

434 views

อ่านทั้งหมด


​โครงการ

​โครงการ "ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ (21 จังหวัด)

โครงการ "ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ (21 จังหวัด)โดย ศูนย์ประสานงาน SIIT-TU (LD Smart Camp) สนับสนุนโดย เนคเทครับสมัครด่วน!! 5 จ้งหวัด สุดท้ายส่งรายชื่อมาได้เลย..รับสมัครจนกว่าที่นั่งจะเต็ม

457 views

อ่านทั้งหมด


​สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ เตรียมจัดมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 21 ยิ่งใหญ่สวนกระแสเศรษฐกิจ ชูไฮไลท์นิทรรศการ “เสนอหน้า” เปิดเผยทุกเบื้องหลังของ การทำหนังสือจาก 6 วิชาชีพ  เพื่อร่วมสร้างวิถีการเรียนรู้ ด้วยจุดเริ่มต้นจากการอ่าน

​สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ เตรียมจัดมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 21 ยิ่งใหญ่สวนกระแสเศรษฐกิจ ชูไฮไลท์นิทรรศการ “เสนอหน้า” เปิดเผยทุกเบื้องหลังของ การทำหนังสือจาก 6 วิชาชีพ เพื่อร่วมสร้างวิถีการเรียนรู้ ด้วยจุดเริ่มต้นจากการอ่าน

สร้างสีสันใหม่ให้โลกหนังสือ ผ่านกิจกรรมอ่าน-เขียนจากสำนักพิมพ์ 406 ราย ครั้งแรกกับการจัดแสดงผลงานปกหนังสือและรูปเล่มดีเด่น จากโครงการ 100 Annual Book and Cover Design พร้อมเปิดเผยผลวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคในการเข้าร้านหนังสือสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

489 views

อ่านทั้งหมด