ประชาสัมพันธ์แนะนำ

ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


​ผู้บริหารจากเอธิโอเปีย เยี่ยมชมงานวิจัย มจธ.

​ผู้บริหารจากเอธิโอเปีย เยี่ยมชมงานวิจัย มจธ.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก Ministry of Water Irrigation and Electricity สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย เดินทางมาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

335 views

อ่านทั้งหมด


​มอบทุนการศึกษา ปตท. เพื่อเยาวชนเรียนดี จ.ชลบุรี

​มอบทุนการศึกษา ปตท. เพื่อเยาวชนเรียนดี จ.ชลบุรี

นายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแหลมฉบังเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ปตท. ประจำปี 2559 โดยมี นายวีรวัฒน์ วันนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 และนายวิชิตพงศ์

378 views

อ่านทั้งหมด


​ปตท. ส่งมอบโครงการพลังงานธรรมชาติเพื่อชุมชนระยะที่ 2 แก่บ้านขนุนคลี่ กาญจนบุรี

​ปตท. ส่งมอบโครงการพลังงานธรรมชาติเพื่อชุมชนระยะที่ 2 แก่บ้านขนุนคลี่ กาญจนบุรี

นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (คนที่ 4 จากซ้าย) และ นายจิรชัย ถนอมวงษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าขนุน (คนที่

303 views

อ่านทั้งหมด


คณบดีคณะบัญชี ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม “ต้นทุนต่อผลผลิตกับการประเมินความคุ้มค่า” หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง” รุ่นที่ 3/2559

คณบดีคณะบัญชี ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม “ต้นทุนต่อผลผลิตกับการประเมินความคุ้มค่า” หลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง” รุ่นที่ 3/2559

ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฎิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง "ต้นทุนต่อผลผลิตกับการประเมินความคุ้มค่า" หลักสูตร

276 views

อ่านทั้งหมด


​หอสมุด มธ.เดินหน้าระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ตั้งเป้ากลางปี 60 ได้ตรารับรองแน่

​หอสมุด มธ.เดินหน้าระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ตั้งเป้ากลางปี 60 ได้ตรารับรองแน่

อาจารย์กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ รองผู้อำนวยการสายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า ขณะนี้หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้นำระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 มาใช้เป็นระบบประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน

1200 views

อ่านทั้งหมด


โครงการ Whopshop The Cutting EDGE BUCA Season 2 ตอน “From Day Dreamer to Dream Maker ปลุกฝันนักนิเทศฯ

โครงการ Whopshop The Cutting EDGE BUCA Season 2 ตอน “From Day Dreamer to Dream Maker ปลุกฝันนักนิเทศฯ

ปิดเทอมนี้มันเเน่!! The Cutting EDGE BUCA Season 2 ตอน “From Day Dreamer to Dream Maker ปลุกฝันนักนิเทศฯ” มาปลุกฝัน นักนิเทศให้เป็นจริง ในวันที่ 22 ตุลาคม 2559 นี้ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

375 views

อ่านทั้งหมด


โครงการพัฒนาศักยภาพครูและขยายผลสื่อการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษา  The 2nd International STEAM program : Inspired by Fun hands-on with Science, Technology, Engineering, Art , Agriculture and Mathematics (STEAM Education) ณ สาธารณรัฐเกาหลี

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและขยายผลสื่อการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษา The 2nd International STEAM program : Inspired by Fun hands-on with Science, Technology, Engineering, Art , Agriculture and Mathematics (STEAM Education) ณ สาธารณรัฐเกาหลี

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและขยายผลสื่อการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษา The 2nd International STEAM program : Inspired by Fun hands-on with Science, Technology, Engineering, Art , Agriculture and Mathematics (STEAM

388 views

อ่านทั้งหมด


​โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์กรุงเทพจัดงาน Open House ในธีม Halloween พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเยี่ยมชมการเรียนการสอนหลักสูตรอังกฤษ สำหรับเด็กแรกเกิด-5 ขวบ วันที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 14.15 – 15.30 น.

​โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์กรุงเทพจัดงาน Open House ในธีม Halloween พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเยี่ยมชมการเรียนการสอนหลักสูตรอังกฤษ สำหรับเด็กแรกเกิด-5 ขวบ วันที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 14.15 – 15.30 น.

ขอเชิญผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานของท่านเข้าศึกษาต่อในระบบนานาชาติ ทางโรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ (พระราม 9) จัดกิจกรรมเพื่อแนะนำหลักสูตร Early Years สำหรับเด็กแรกเกิด - 5 ขวบ โดยงานนี้ผู้ปกครองจะได้เรียนรู้การศึกษาระบบอังกฤษ

395 views

อ่านทั้งหมด


​ปตท. แสดงศักยภาพบนเวที China GASEX 2016

​ปตท. แสดงศักยภาพบนเวที China GASEX 2016

คุณนพดล ปิ่นสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมประชุมวิชาการงาน Gas Information Exchange in the Western Pacific Area Conference & Exhibition ครั้งที่

274 views

อ่านทั้งหมด


​สมศ. แนะสถานศึกษาประกันคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง พร้อมเดินสายพบต้นสังกัดสร้างความเข้าใจก่อนเดินหน้าประเมินภายนอกรอบ4

​สมศ. แนะสถานศึกษาประกันคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง พร้อมเดินสายพบต้นสังกัดสร้างความเข้าใจก่อนเดินหน้าประเมินภายนอกรอบ4

กรุงเทพฯ 27 กันยายน 2559 – สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)หรือ สมศ. เดินหน้าประชุมหารือกับหน่วยงานที่จะต้องได้รับการประเมิน ประกอบไปด้วย กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

342 views

อ่านทั้งหมด