นอกจาก “กิจกรรมสะเต็มศึกษาสัญจร (STEM Road Show) ค่าย Origami Spectrometer จากอะตอมถึงดวงดาว” เว็บไซต์วิชาการดอทคอมยังมีกิจกรรมดีๆ อีกกิจกรรมหนึ่งที่เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) นั่นคือ “กิจกรรมค่าย DIY Microscope – ศึกษาเซลล์ผ่านสมาร์ทโฟน” ซึ่งเป็นกิจกรรมการออกแบบกล้องจุลทรรศน์สำหรับสมาร์ทโฟน เพื่อศึกษาวิทยาศาสตร์ระดับไมครอน โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้การสร้าง การออกแบบอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์จากวัสดุเหลือใช้ที่หาได้ง่ายในชีวิตประจำวัน ผสมผสานความรู้เรื่องการเกิดภาพผ่านเลนส์ และสามารถบูรณาการการใช้ประโยชน์จากความรู้ดังกล่าวในการศึกษาสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กระดับไมครอนได้

ตัวอย่างคู่มือกิจกรรม

บุคคลากร หรือหน่วยงานที่สนใจในการจัดกิจกรรมสนุกๆ และได้ความรู้แบบนี้ สามารถติดต่อเพื่อขอรายละเอียดของกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่คุณคมสรรค์ เพชรคอน (ตุ้ย) โทรศัพท์ 08-0615-0990 อีเมล Komson@vcharkarn.com