คำศัพท์ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่เด็กไทยต้องรู้ ตอนที่14-O

          นักเรียนไทยส่วนใหญ่นั้นมีปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษ คือเรียนภาษาอังกฤษมา 16 ปี แต่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ฟังไม่รู้เรื่อง และพูดไม่ได้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ไม่ยาก สำหรับวันนี้เป็นคำศัพท์ของตัวอักษรตัว O

          oasis           โอเอ๊ซิส           บ่อน้ำกลางทะเลทราย
          oath            โอธ                คำสาบาญ

          obey            โอเบย์             เชื่อฟัง
          object          อ๊อบเจ็คท         วัตถุ,คัดค้าน
          oblique         อ๊อบบิคว           ลาด,เอียง
          obscene        อ๊อบซีน            ลามก
          obscure        อ๊อบสคูร์           มืดมน,ปิดบัง
          observe        อ๊อบเซิร์ฝ          สังเกตุ
          obsess         อ๊อบเซสส          ครอบงำ,สิงสู่
          obstacle       อ๊อบสเทเคิ่ล        อุปสรรค
          obtain          อ๊อบเทน             ได้,บรรลุ
          obvious        อ๊อบเฝียส           ชัดเจน,เด่นชัด
          occasion       อ๊อคเคชั่น           สมัย,โอกาส,คราว
          occupy          อ๊อคคิวไพ          เข้ายึด
          occur            อ๊อคเค่อร์           เกิดขึ้น
          ocean           โอ๊เชี่ยน             มหาสมุทร
          odd              อ๊อดด               เลขคี่,เศษ,ประหลาด
          off               ออฟฟ               หมด,ขาด,ห่างไป
          offend          อ๊อฟเฟ่นด          ทำผิด,รุกราน
          offer            อ๊อฟเฟ่อร์           เสนอให้
          office            อ๊อฟฟิซ            สำนักงาน
          official           อ๊อฟิซเชี่ยล        เจ้าหน้าที่,เป็นทางการ
          often            อ๊อฟเฟ่น            บ่อย
          oil                ออยล์               น้ำมัน
          old              โอลด์                แก่,เก่า,เดิม
          on               ออน                 บน,เมื่อ,เปิด
          once            วั๊นซ                 ครั้งเดียว,เมื่อ
          one              วัน                  หนึ่ง
          onion           อั๊นยั่น               หัวหอม
          only             โอ๊นลี่               เพียง,เดียว,เพิ่ง
          onset           ออเซ็ท             เริ่มโจมตี,เริ่มจับไข้
          open            โอ๊เพ่น             เปิด
          opera           โอ๊เพ-ร่า           อุปรากร
          operate         โอ๊เพอเหรท      ทำ,ปฏิบัติ
          opium           โอ๊เพี่ยม           ฝิ่น
          opportunity   อ๊อพพอทูนิที่     โอกาส
          opposite        อ๊อพโพสิท       ตรงข้าม
          optic              อ๊อพติค          เกี่ยวกับตา
          optimist          อ๊อพทิมิสท      มองโลกในแง่ดี
          optimum         อ๊อพทิมั่ม        จุดที่ได้ผลดีที่สุด
          option            อ๊อพชั่น          ทางเลือก
          oral               โอ๊ร่อล            ปากเปล่า
          orange           อ๊อเร้นจ          ส้ม,สีส้ม
          orbit               อ๊อร์บิท          วงโคจร
          orchestra        อ๊อร์เคสต้า      วงออร์เคสตร้า
          orchid             อ๊อร์ขิด          กล้วยไม้
          ordeal             อ๊อร์ดีล          ความยากลำบาก
          order              อ๊อร์เด้อร์        สั่ง,ลำดับ,ระเบียบ
          ordinary          อ๊อร์ดินารี่       ธรรมดา,โดยปกติ
          organ             อ๊อร์แกน        อวัยวะ
          orient             โอ๊เรี่ยนท์       ตะวันออก
          origin              อ๊อริจิ้น         รากฐาน,ต้นฉบับ,จุดกำเนิด
          orphan            อ๊อร์แฟ๊น       กำพร้า
          oscillate          อ๊อซซิลเหลท  สั่น,ส่าย,แขว่ง
          other             อ๊อเธ่อร์          อื่นๆ
          ought            อ๊อธ              ควรจะ
          oust              เอ๊าซท์           ขับไล่,ไล่ออก
          out                เอ๊าท             ข้างนอก,ออกไป,หมด
          outbound       เอ๊าทบาวนด์     ขาออก
          outbreak         เอ๊าทเบรค       ระบาด,ระเบิดขึ้น
          outcome          เอ๊าทคัม         ผลที่ปรากฎออกมา
          outdoor           เอ๊าทดอร์        กลางแจ้ง
          outlet              เอ๊าทเหล็ท      ทางออก,ทางระบาย
          outline             เอ๊าท์ไลน์        เค้าโครง,ย่อๆ
          outlook            เอ๊าทลุ๊ค         ช่องที่มองออกไป,ภาพ
          output             เอ๊าทพุท         ผลที่ได้
          outrage           เอ๊าทเหรจ         การทำลาย,ร้ายแรง
          outside            เอ๊าทไซ้ด         ภายนอก
          outspoken       เอ๊าทสโพ้คเค่น   ขวานผ่าซาก
          outstanding     เอ๊าทสแตนดิ้ง     โดดเด่น
          oven               โอ๊เฝ่น               เตาอบ
          over                โอ๊เฝ่อร              เหนือ,ตลอด,สิ้นสุดลง,เกิน
          over-               โอ๊เฝ่อร-            -มากเกินไป
          overall              โอ๊เฝ่อร์ออล        ทั้งหมด
          overcome          โอเฝ่อร์คัม          ผ่านพ้น,ได้ชัยชนะ
          overcrowded      โอเฝ่อร์คร๊าวเด้ด   แอดอัดยัดเยียด
          overdose           โอ๊เฝ่อร์โด่ส        กินยาเกินขนาด
          overdue            โอ๊เฝ่อร์ดิว          เกินกำหนด
          overhaul            โอ๊เฝ่อร์ฮอล        ปรับปรุงใหม่หมด,ยกเครื่อง
          overhead           โอ๊เฝ่อร์เฮ้ด         ค่าใช้จ่าย(ที่เกิดขึ้นประจำ)
          overlap              โอ๊เฝ่อร์แหล๊พ      เหลื่อม,ซ้อน
          overload            โอ๊เฝ่อร์โหลด       บรรทุกมากเกินไป
          overlook            โอเฝ่อร์ลุ๊ค           มองข้ามไป
          overnight           โอเฝ่อร์ไน๊ท         ข้ามคืน
          oversea             โอ๊เฝ่อร์ซี            โพ้นทะเล,ต่างประเทศ
          overtake            โอเฝ่อร์เท้ค          ไล่ทัน
          overtime            โอ๊เว่อร์ไทม์           งานที่ทำล่วงเวลา
          overturn            โอเว่อร์เทอร์น         คว่ำ
          overweight         โอ๊เว่อรเหวจท์         น้ำหนักเกิน
          overwhelm          โอเว่อร์เว๊ม            ท่วมท้น
          owe                    โอว์                   เป็นหนี้
          own                    โอว์น                 ตัวเอง,ด้วยตัวเอง,เป็นเจ้าของ

จาก อำนวย  สุนทรโชติ    ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ  0865676052