คำศัพท์ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่เด็กไทยต้องรู้ ตอนที่16-Q

          นักเรียนไทยส่วนใหญ่นั้นมีปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษ คือเรียนภาษาอังกฤษมา 16 ปี แต่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ฟังไม่รู้เรื่อง และพูดไม่ได้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ไม่ยาก สำหรับวันนี้เป็นคำศัพท์ของตัวอักษรตัว Q

          quake             เคว้ค               สั่น,ไหว

          qualify            คว๊อลิฟาย         มีคุณสมบัติ
          qualification     ควอลิฟิเค๊ชั่น     คุณสมบัติ
          quality            คว๊อลิที่            คุณภาพ
          quantity          คว๊อนทิที่          ปริมาณ
          quarrel            คว๊อเร็ล            ทะเลาะ
          quarter           คว๊อร์เท่อร         หนึ่งในสี่
          queen             ควีน               ราชินี
          queer              เควียร์             ประหลาด,พิลึก
          question          เคว๊สชั่น          คำถาม,สงสัย
          quick               ควิค              เร็ว,ไว
          quiet               ไคว๊เอ้ท          เงียบ
          quit                 ควิท              เลิก
          quite               ไคว๊               ทีเดียว,แท้ๆ
          quota              โคว๊ท่า           โควต้า
          quote              โควท             อ้าง

จาก อำนวย  สุนทรโชติ    ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ  0865676052