ถ้าคุณเห็นคำนี้ “ตากลม” คุณจะอ่านว่ายังไง “ตาก-ลม” หรือ “ตา-กลม” นี่คือความสวยงาม คือลูกเล่น ของภาษาไทย ซึ่งอันที่จริงแล้ว ภาษาอังกฤษก็พลิกแพลงได้ไม่ต่างจากภาษาไทยเช่นกัน คุณเคยมั้ยเวลาเรียนภาษาอังกฤษแล้วฟังคุณครูต่างชาติพูดประโยคยาวๆแล้วไม่เข้าใจ นั่นอาจเป็นเพราะเราไม่เข้าใจคำศัพท์นั้นๆ ไปเปิดดิกท์หรือให้ครูฝรั่งพูดอีกทีเดี๋ยวก็เข้าใจ แต่ถ้าหากว่าคุณเจอประโยคที่มีคำศัพท์ซ้ำๆมาสับขาหลอกอยู่ในประโยคเดียวกันล่ะ คุณคงต้องตั้งใจฟังตั้งใจอ่านซักหน่อยแล้ว เพื่อให้คุณเข้าใจและเคยชินมากขึ้นมาลองดูประโยคเหล่านี้ดู น่าจะช่วยให้เข้าใจและคุ้นหูคุ้นตาไปบ้างหลังจากนี้เนอะ

        

“ He could lead if he would get the lead out ”
lead (V.) : เป็นผู้นำ
อ่านว่า หลีด
lead (N.) : ตะกั่ว
อ่านว่า เหลด
get the lead out (IDM.) : รีบทำ, ทำให้เร็วขึ้น
หมายถึง เขาสามารถนำคนอื่นๆได้ถ้าเค้ากระตือรือร้นมากกว่านี้

        

“The soldier decided to desert his dessert in the desert
desert (V.) : ทิ้ง, ละทิ้ง
อ่านว่า ดี-เซิร์ท เน้นพยางค์หลัง
dessert (N.) : ของหวาน
อ่านว่า ดี-เซิร์ท เน้นพยางค์หลัง
desert (N.) : ทะเลทราย
อ่านว่า เด๊ส-เสิร์ท เน้นพยางค์หน้า
หมายถึง ทหารคนนี้ตัดสินใจที่จะทิ้งของหวานของเขาในทะเลทราย

        

“ Upon seeing the tear in the painting I shed a tear
tear (N.) : รอยฉีก
อ่านว่า แทร์
tear (N.) : น้ำตา
อ่านว่า เทียร์
shed a tear (IDM.) : ร้องไห้
หมายถึง หลังจากที่โดนฉีดยาหลายเข็ม คางของผมก็เริ่มชาขึ้น

        

“ The buck does funny things when the does are present ”
buck (N.) : กวางตัวผู้
does (N.) : ทำ, กระทำ
อ่านว่า ดาส
does (N.) : คำนามพหูพจน์ของ doe แปลว่า กวางตัวเมีย
อ่านว่า โดส์
หมายถึง กวางหนุ่มทำท่าตลกๆตอนที่กวางสาวๆทั้งหลายโผล่เข้ามา

        

“ A bass was painted on the head of the bass drum ”
bass (N.) : ปลาชนิดหนึ่งคล้ายๆปลาะเพียน
อ่านว่า แบส
bass (ADJ.) : ที่มีเสียงต่ำ, ที่มีเสียงทุ้ม
อ่านว่า เบส
หมายถึง รูปปลาแบสถูกวาดลงบนกลองเบส

        

“ The bandage was wound around the wound
bandage (N.) : ผ้าพันแผล
wound (V.) : กริยาช่อง 3 ของ wind ที่แปลว่า พัน
อ่านว่า วาวด
wound (N.) : แผล
อ่านว่า วูนด
หมายถึง ผ้าพันแผลถูกพันรอบๆบาดแผล

        

“ The farm was used to produce produce

farm (N.) : นา, ไร่นา
produce (V.) : สร้าง
อ่านว่า โพร-ดิวซ เน้นที่พยางค์แรก
produce (N.) : ผลผลิต, ผลิตผล
อ่านว่า โพร-ดิวซ เน้นที่พยางค์หลัง
หมายถึง ไร่แปลงนี้เคยถูกใช้เพื่อสร้างผลิตผล

        

“ The dump was so full that it had to refuse more refuse

dump (N.) : ที่ทิ้งขยะ, ถังขยะ
refuse (V.) : ปฏิเสธ, รับไม่ได้
อ่านว่า รี-ฟิวซ เน้นที่พยางค์หลัง
refuse (N.) : ขยะ
อ่านว่า เรฟ-ฟิวซ์ เน้นที่พยางค์แรก
หมายถึง ถังขยะตรงนี้เต็มแล้ว มันรับขยะอื่นๆไม่ได้อีกแล้ว

           

“ We must polish the Polish furniture ”

polish (V.) : ขัด, ขัดให้ขึ้นเงา
อ่านว่า พอล-หลิช
Polish (ADJ.)เกี่ยวกับโปแลนด์, สัญชาติโปแลนด์
อ่านว่า โพ-หลิช
หมายถึง เราต้องขัดเครื่องเรือนของเราให้ขึ้นเงาแล้วล่ะ

        

“ Since there is no time like the present, he thought it was time to present the present

no time like the present (IDM.) : ทำก่อนตอนนี้ ดีกว่าค่อยทำทีหลัง
อ่านว่า เพรส-เซ่นท เน้นพยางค์แรก
present (V.) : เสนอให้, มอบให้,ให้สิ่งของ
อ่านว่า พริ-เซ่นท เน้นพยางค์หลัง
present (N.) : ของขวัญ
อ่านว่า เพรส-เซ่นท เน้นพยางค์หลัง

        

“ When shot at, the dove dove intro the bushes ”

dove (N.) : นกพิราบขาว
อ่านว่า ดัฟ
dove (V.) : กริยาช่อง 2 ของ dive ที่แปลว่า ดำดิ่ง, ดิ่งลงไป
อ่านว่า โดฟ
หมายถึง ตอนจะถ่ายรูปนกพิราบขาว นกตัวนั้นก็รีบดิ่งลงไปที่พุ่มไม้

                

“ I did not object the object 

object (V.) : คัดค้าน, ไม่เห็นด้วย
อ่านว่า ออบ-เจกท์ เน้นพยางค์หลัง
object (N.) : วัตถุประสงค์, เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย
อ่านว่า ออบ-เจกท์ เน้นพยางค์หน้า
หมายถึง ผมไม่ได้คัดค้านเป้าหมายนั้นนะครับ

        

“ The insurance was invalid for the invalid

invalid (V.) : เป็นโมฆะ
อ่านว่า อิน-แวล-ลิด
invalid (N.) : คนพิการ
อ่านว่า อิน-วะ-ลิด
หมายถึง ประกันฉบับนี้จะไม่สามารถใช้กับผู้ป่วยทุพลภาพหรือพิการได้

            

“ There was a row among the oarsmen about how to row

row (N.) : เสียงเอะอะโวยวาย
อ่านว่า ราว
oarsmen (N.) : คำนามพหูพจน์ของ oarsman ที่แปลว่าคนพายเรือ
row (V.) : พาย
อ่านว่า โรว
หมายถึง มีเสียงดังเอะอะโวยวายท่ามกลางคนพายเรือว่าจะพายเรือกันยังไงดี

        

“ They were too close to the door to close it ”

close (ADJ.) : ใกล้
อ่านว่า โคลส ออกเสียงสูง
close (V.) : ปิด
อ่านว่า โคลส ออกเสียงต่ำ
หมายถึง พวกเขาอยู่ใกล้ประตูมากเกินกว่าจะปิดมันได้

        

“ A seamstress and a sewer fell down into a sewer line ”

seamstress (N.) : ช่างเย็บผ้าที่เป็นผู้หญิง
sewer (N.) : ช่างเย็บผ้า
อ่านว่า โซว์-เอ้อร์
sewer line (N.) : ท่อน้ำเสีย, ท่อระบายน้ำ
อ่านว่า ซู-เวอร์
หมายถึง ช่างเย็บผ้าทั้งสองคนเดินตกท่อ

        

“ To help with planting, the farmer taught his sow to sow

sow (N.) : หมู
อ่านว่า เซาว์
sow (V.): หว่านเมล็ดพืช, ปลูก
อ่านว่า โซว์
หมายถึง ชาวนาสอนให้หมูของเขาปลูกพืชเพื่อช่วยในการเพาะปลูก

        

“ The wind was too strong to wind the sail ”

wind (N.) : ลม
อ่านว่า วินด์
wind (V.) : เคลื่อนที่แบบลดเลี้ยวคดเคี้ยว หรือ เคลื่อนที่วนอยู่กับที่
อ่านว่า ไวด์
หมายถึง ลมมันแรงมากจนสามารถทำให้เรือแบบแล่นเลี้ยวไปเลี้ยวมา

        

“ After a number of injections my jaw got number

number (N.) : ตัวเลข
อ่านว่า นัม-เบอร์
injection (N.) : การฉีดยา
jaw (N.) : คาง
number (ADJ.) : คือคำคุณศัพท์ขั้นกว่า (Comparative Adjective) ของคำว่า numb ที่แปลว่า ชา, รู้สึกชา
อ่านว่า นัม-เออร์
หมายถึง หลังจากที่โดนฉีดยาหลายเข็ม คางของผมก็เริ่มชาขึ้น

        

“ I had to subject the subject to a series of tests ”

subject (V.) : ควบคุม, ทำให้ยอม
อ่านว่า ซับ-เจ๊กท์ เน้นพยางค์หลัง
subject (N.) : ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา, ลูกน้อง
อ่านว่า ซับ-เจ๊กท์ เน้นพยางค์หน้า
หมายถึง ผมทำให้ลูกน้องของผมต้องทำแบบทดสอบหลาย

        

“ How can I intimate this to my most intimate friend? ”

intimate (V.) : ประกาศ, แจ้ง, บอก
อ่านว่า อีน-ทิ-เมท
intimate (ADJ.) : ใกล้ชิด, สนิท
อ่านว่า อีน-ทิ-มิท
หมายถึง ฉันจะบอกเรื่องนี้กับเพื่อนสนิทของฉันได้ยังไง

คุณจะเห็นได้ว่าคำศัพท์ 1 คำ อาจเป็นได้ทั้งคำนาม คำกริยา และคำคุณศัพท์ ซึ่งคุณต้องดูรูปสถานการณ์และดูจากรูปประโยค เพื่อสามารถทำให้เข้าใจความหมายของคำเหล่านั้น เพียงเท่านี้ครั้งหน้าคาบเรียนภาษาอังกฤษก็จะทำให้คุณเข้าใจรูปประโยคมากขึ้นแล้วจริงมั้ยครับ


แหล่งที่มา : เรียนภาษาอังกฤษ| EF