ผมคิดว่าเพื่อนๆ คงเคยเห็นเจ้าโลโก้ของ Google จนชินตา ตัวหนังสือหกตัวกับสีสดใสเพียงสี่สี น้ำเงิน เหลือง แดง เขียว ที่บางคนตั้งไว้เป็นหน้าแรกของเว็บบราวเซอร์และทำให้ปรากฎขึ้นมาในทุกๆ ครั้งที่ใช้งานอินเตอร์เน็ต (ผมเองก็เช่นกัน) อย่างไรก็ดี เจ้าโลโก้ของ Google นี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาอย่างสม่ำเสมอตลอดช่วงระยะเวลา 16 ปีแต่ว่าในทุกๆ ครั้งก็จะเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น        

                        

แต่ว่าในวันที่ 1 กันยายน ที่ผ่านมา Google ได้ปรับโฉมของเจ้าโลโก้นี้ไปอย่างสิ้นเชิง โดยทีมออกแบบจากทั้งบริษัทมาร่วมมือกันออกแบบเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์เต็มเพื่อตอบโจทย์สำคัญสี่ข้อด้วยกัน ผมแปลคร่าวๆ ได้ความว่า 

1) ต้องเป็นโลโก้ที่สามารถปรับขนาดให้เหมาะกับพื้นที่ได้ แม้พื้นที่จะมีขนาดเล็กและจำกัด โดยที่ยังคงสื่อความหมายของโลโก้ขนาดเต็มเอาไว้ 

2) ต้องมีการแสดงออกถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง (dynamic) และความชาญฉลาดของระบบ 

3) ต้องมีความสอดคล้องกันในทุกๆ ผลิตภัณฑ์ของ Google 

4) ต้องเป็นการปรับปรุงที่ผสมผสานแบรนด์ที่ผู้ใช้รู้จักและรักเข้ากับการพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของพวกเขา และทีมออกแบบก็ได้ตัดสินใจเลือก "ชุด" ดีไซน์ด้านล่างนี้ ซึ่งประกอบด้วยโลโก้สามแบบเพื่อตอบโจทย์ทั้งสี่ที่กล่าวมา

โดยชุดของโลโก้ใหม่นี้เลือกใช้ฟอนต์แบบใหม่ที่เรียกว่า Product Sans ที่เป็นฟอนต์ชนิดที่ไม่มีหาง (ที่เรียกภาษาอังกฤษว่า serifs) ฟอนต์นี้ตอบโจทย์ข้อที่หนึ่งเรื่องการอ่านได้อย่างชัดเจนแม้จะมีขนาดเล็ก และโลโก้ที่มีเพียงตัว G ใหญ่ตัวเดียวก็ใช้สำหรับแก้ปัญหาการแสดงผลในพื้นที่จำกัดเช่นกัน อีกสาเหตุหนึ่งก็คือฟอนต์แบบไม่มีหางนี้ทำให้ลดขนาดของรูปภาพโลโก้ลงได้อย่างมาก เนื่องจากลดจำนวนจุดที่ใช้ในการวาดโลโก้ลง โดยจากโลโก้เดิมที่มีขนาดไฟล์ 14,000 bytes เหลือเพียง 305 bytes เท่านั้นเอง และทำให้โลโก้ปรากฎขึ้นบนหน้าเว็บได้รวดเร็วขึ้นมาก

โลโก้เดิมซึ่งประกอบด้วยจุด anchor point จำนวน 100 จุด ถูกลดลงเหลือเพียง 10 วงกลม 5 กล่องสี่เหลี่ยม และ 7 anchor point เท่านั้นในโลโก้ใหม่

โลโก้แบบที่สองที่ประกอบด้วยวงกลมจำนวนสี่วงเคลื่อนไหวได้นั้นใช้สำหรับการแสดงว่าระบบกำลังประมวลผล เช่น การรับคำสั่งเสียงหลังคำสั่ง "Ok, Google" เป็นต้น ซึ่งการออกแบบนี้ก็เพื่อจะตอบโจทย์ข้อที่สองที่ต้องการแสดงออกถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง (dynamic) และความชาญฉลาดของระบบ และชุดของโลโก้นี้ก็จะค่อยๆ ถูกเปลี่ยนเข้าไปในทุกผลิตภัณฑ์ของ Google เพื่อให้สอดคล้องกันทั้งหมด

ผมเป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบการออกแบบใหม่ของโลโก้ Google นี้ คุณล่ะครับ คิดว่าอย่างไร?


อ.ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล


อ้างอิงและภาพบางส่วนจาก:

http://gizmodo.com/how-could-googles-new-logo-be-only-305-bytes-while-its-1728793790
https://design.google.com/articles/evolving-the-google-identity/
http://gizmodo.com/google-has-a-brand-new-logo-here-it-is-1727970319
http://gizmodo.com/serifs-had-it-coming-1728015048
http://googleblog.blogspot.co.uk/2015/09/google-update.htmlwww.google.com