ขอขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือระหว่างวารสารสื่อชุมชน และวิชาการดอทคอม
www.pttplc.com
 


pic_hl01             ฉบับนี้มีเรื่องที่คุณผู้อ่านที่มีคู่ชีวิตในฐานะสามีภรรยาที่ “จดทะเบียนสมรส” ทุกคู่ควรรู้ ส่วนใครที่แม้จะแต่งงานกันเป็นที่รับรู้ของสังคมแต่ “ไม่ได้จดทะเบียนสมรส” ก็อ่านไว้เป็นความรู้รอบตัวนะครับ เพราะว่าความไม่เข้าใจเรื่อง “กฎหมายสินสมรส” นี่เองที่ทำให้สามีภรรยาที่จดทะเบียน สมรสต้องมีเรื่องราวกันมานักต่อนักแล้วเพราะยามรักกันดีมักไม่มีปัญหา แต่ปัญหาก็จะเกิดก็ต่อเมื่อชีวิตคู่เริ่มไม่ลงรอยกันและต้องการหย่านั่นเอง หรือไม่เรื่องทรัพย์สินก็กลายเป็นประเด็นให้เกิดการหย่าด้วยซ้ำไป

              ว่ากันเรื่องพื้นฐานเลยนะครับว่า คุณเคยทราบไหมว่าสามรภรรยาที่จดทะเบียนกันแล้วนั้น เงินเดือนที่คุณแต่ละคนหามาได้นั้นครึ่งหนึ่งจะตกเป็นของสามีหรือภรรยาตามกฎหมายสินสมรส หลายครอบครัวมักทะเลาะกันเรื่องนี้ว่าเงินนี้ฉันหามาต้องเป็นของฉันคนเดียว ของชิ้นนี้ของฉันชิ้นนี้ของเธอ ฯลฯ โดยไม่รู้เลยว่าหลังจากที่ตัดสินใจจดทะเบียนสมรสกันแล้ว กฎหมายสินสมรสได้เข้ามาควบคุมเรื่องเงินทองและทรัพย์สินของคุณทั้งสองคนเสียแล้ว

aaa-1

              “สินสมรส” ก็คือ “ทรัพย์สินที่มีความเป็นเจ้าของร่วมกันระหว่างสามีและภรรยาที่จดทะเบียนสมรส” โดยกฎหมายได้กำหนดให้สิ่งต่อไปนี้เป็นสินสมรสครับ
              - ทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่าสมรส เช่น เงินเดือนของสามีที่ได้มาในแต่ละเดือนก็เป็นของภรรยาด้วยครึ่งหนึ่ง ทรัพย์สินใดๆ ก็ตามที่ได้มาหลังจดทะเบียนสมรส ย่อมเป็นกรรมสิทธิ์ของสามีและภรรยาคนละครึ่ง เช่น คนใดคนหนึ่งซื้อที่ดิน ซื้อบ้าน ซื้อรถ ไม่ว่าใครจะเป็นคนจ่ายเงินหรือใส่ซื้อของใครเป็นเจ้าของก็ถือเป็นทรัพย์สินร่วมกันของสามีภรรยา เว้นแต่ที่ดิน บ้าน หรือรถดังกล่าว ซื้อมาโดยเงินซึ่งเป็นสินส่วนตัวของสามีหรือภรรยาที่มีมา “ก่อนจดทะเบียนสมรส” เช่น  ภรรยามีเงินฝากอยู่ในธนาคาร 1 ล้านบาท จึงนำเงินดังกล่าวไปซื้อคอนโดมิเนียม คอนโดฯ นั้นย่อมเป็นของภรรยาแต่เพียงผู้เดียว สามีไม่มีเอี่ยว
              -  สามีหรือภรรยาคนใดคนหนึ่งได้รับมรดกมาแม้จะ “หลังจดทะเบียนสมรส” ถือเป็น “สินส่วนตัว” แต่หากมรดกที่ได้มาถูกระบุในพินัยกรรมว่า “ให้เป็นสินสมรส” มรดกนั้นก็ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของสามีแลภรรยาคนละครึ่ง
              -  “ดอกผลของสินส่วนตัว” ก็เป็นสินสมรส เช่น ภรรยามีเงินฝากธนาคาร 1 ล้านบาทก่อนจะจดทะเบียนสมรส เงินต้นถือเป็นสินส่วนตัวของภรรยา แต่ดอกเบี้ยที่ได้รับหลังจากจดทะเบียนสมรสถือเป็นสินสมรส ซึ่งสามีจะเป็นเจ้าของด้วยครึ่งหนึ่ง

              ต่อมาเป็นคำถามฮิตก็คือ หากสามีภรรยาประสงค์ให้ทรัพย์สินของตนที่หามาได้หลังจดทะเบียนสมรส “ไม่ต้องเป็นสินสมรส” จะทำได้หรือไม่และอย่างไร หากวันหนึ่งต้องการหย่าขาดกันจะได้ไม่มีปัญหาให้ปวดหัว “คำตอบคือทำได้ครับ” เพราะกฎหมายได้เปิดโอกาสให้สามีภรรยาตกลงกันไว้ล่วงหน้า โดยสามีทำเป็น “สัญญาก่อนสมรส” โดยจดข้อตกลงต่างๆ ให้ชัดเจนไว้ในทะเบียนสมรสหรือทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคู่สมรสพร้อมพยานอย่างน้อย 2 คน แล้วแนบไว้กับทะเบียนสมรสโดยระบุไว้ในทะเบียนสมรสว่ามีสัญญาก่อนสมรส “เรื่องทรัพย์สินเป็นพิเศษก่อนสมรส” แนบไว้ครับซึ่งขอบอกว่าการทำหนังสือสัญญาก่อนสมรสเป็นที่นิยมทำกันมากในประเทศพัฒนาแล้ว ดังนั้นทุกท่านที่กำลังจะจดทะเบียนสมรสจึงควรพิจารณาเรื่องการทำสัญญาก่อนสมรสไว้ด้วย เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตครับ