“บารากู่ไฟฟ้า” อันตรายกว่าที่คิด เข้าใจแบบผิดๆ ชีวิตจะอันตราย

สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


400911_10201201398904187_1953694557_n

          ขณะนี้วัยรุ่นและประชาชนจำนวนมากเข้าใจผิดว่าบารากู่ไฟฟ้าไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อีกทั้งสามารถช่วยเลิกบุหรี่ได้ โดยที่ไม่รู้ว่าการใช้บารากู่ไฟฟ้านั้นเสี่ยงต่อสารพิษหลายชนิด และแท้ที่จริงแล้วยังไม่มีการรับรองทางการแพทย์ใด ๆ ว่าสามารถเลิกบุหรี่ได้ !!!

           บารากู่ (Baraku) หลายคนอาจเรียกว่า ชิชา (Shisha) ฮุคคา (hookah) หรืออีกชื่อเรียกว่า “Water pipe” เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับสูบ/ดูดควันที่ผ่านน้ำ มีลักษณะคล้ายขวดรูปทรงสูง ด้านฐานป่องออกเพื่อบรรจุน้ำ ส่วนคอขวดยาวทรงสูงแคบ และด้านบนสุดมีถ้วยบรรจุสาร/ตัวยา..ที่ต้องการเสพ โดยใช้กระดาษอะลูมินั่มฟอยล์หุ้มปิดด้านบน และเจาะรูไว้ ซึ่งจะใช้ถ่านหรือความร้อนจากไฟฟ้าเพื่อชักนำให้เกิดการเผาไหม้สารภายในถ้วยได้ควันที่ต้องการ นอกจากนี้การควบคุมระดับน้ำที่ใส่ไว้ด้านล่าง ก็มีความสำคัญต่ออรรถรส ในการเสพ เพราะ ควันจะลงไปผ่านน้ำ จากนั้นผู้เสพจะดูด/สูบ ด้วยท่อสายยาวที่ต่อออกมาบริเวณด้านล่าง ทั้งนี้การสูบบารากู่ต่างจากการสูบบุหรี่ทั่วไป โดยการสูบบารากู่จะสูบจากควันผสมกลิ่นที่ผ่านน้ำแทน

อันตรายจากบารากู่

  • อันตรายจากสารพิษจากการเผาไหม้

          ผู้ที่สูบบารากู่อาจติดเชื้อโรคจากกรรมวิธีการสูบที่ใช้อุปกรณ์สูบร่วมกัน โดยพฤติกรรมการสูบมักจะเป็นการผลัดเปลี่ยน เวียนกันสูบหลายๆคน ซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อหลายชนิด เช่น วัณโรค ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ไข้คอตีบ ไอกรน ไวรัสตับอักเสบบี และมีโอกาสจะติดโรคร้ายแรงในช่องปากด้วย

  • มีพฤติกรรมเสี่ยงในการเสพร่วมกับสารเสพติดชนิดอื่นๆ เช่น ยาอี ยาเค ยาบ้า กัญชา หรือผงขาว
  • หากมีการใช้ยาเส้นหรือใบยาสูบ มีอันตรายมากกว่าการสูบบุหรี่ตามปกติ เพราะมีสารนิโคตินและสารทาร์มากกว่าบุหรี่ทั่วไป รวมทั้งวิธีการสูบผ่านน้ำนั้นไม่สามารถกรองสารพิษต่าง ๆ ออกได้ และการปรุงแต่งรสของยาเส้นกับผลไม้หรือกลิ่นต่าง ๆ นั้น ทำให้ความเข้มข้นของควันจางลง ซึ่งส่งผลให้สามารถสูบได้ลึกมากขึ้น

บารากู่ไฟฟ้า
          สำหรับในกรณีของบารากู่ไฟฟ้า จากการตรวจวิเคราะห์สารเคมีในบารากู่ไฟฟ้า โดยสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรคพบว่า บารากู่ไฟฟ้ามีสารพิษชนิด Organic Compound (กลุ่มของสารประกอบ อินทรีย์) ดังต่อไปนี้

บารากู่ไฟฟ้าในรูปแบบแท่งตรวจพบสาร Propylene Glycol, Menthol, Cyclohexanol และ Triacetin

24-1-2557 13-55-54

บารากู่ไฟฟ้าในรูปแบบของเหลวตรวจพบสาร Propylene Glycol, Menthol, Cyclohexanol และ Triacetin

24-1-2557 13-57-15

และส่วนประกอบของสารพิษชนิด Metals (กลุ่มโลหะหนัก) ได้แก่Chromium Manganese, Copper, Zinc, Arsenic, Cadmium, Mercury และ Lead ซึ่งเป็นสารอันตรายที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้งาน

มาตรการด้านกฎหมายกับผลิตภัณฑ์บารากู่ไฟฟ้า/ บารากู่
          ปัจจุบันผลิตภัณฑ์บารากู่ไฟฟ้า สามารถถูกควบคุมดำเนินการโดยใช้กฎหมาย 2 ฉบับ ได้แก่
          พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 มาตรา 10 ห้ามผลิตนำเข้าเพื่อขายหรือเพื่อจ่ายแจกเป็นการทั่วไป หรือโฆษณาสินค้าอื่นใด ที่มีรูปลักษณะที่ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นสิ่งเลียนแบบผลิตภัณฑ์ยาสูบ ประเภทบุหรี่ชิการ์แรต หรือบุหรี่ซิการ์มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท (กรณีทำรูปร่างเลียนแบบบุหรี่ชิการ์แรตหรือบุหรี่ซิการ์)
          พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ .2469 มาตรา 27 ทวิ ห้ามมิให้นำหรือพาของที่ยังมิได้เสียค่าภาษีหรือของต้องจำกัด หรือของต้องห้ามหรือที่ยังมิได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาในราชอาณาจักร ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสิบปีหรือทั้งจำทั้งปรับ

การละเมิดกฎหมาย

  • กรณีบารากู่ที่มีส่วนประกอบของใบยาสูบ
              กรณีมีส่วนประกอบของใบยาสูบ หากสูบในเขตปลอดบุหรี่ จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 มาตรา 6 ห้ามมิให้ผู้ใด สูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
  • กรณีบารากูที่ไม่มีส่วนประกอบของใบยาสูบ
              กรณีไม่มีส่วนประกอบของใบยาสูบ หากสูบในเขตปลอดบุหรี่ หรือสถานที่อื่นๆ หากทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น จะเป็นความผิดเรื่องก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 25 หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ


ข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Tel. 0 2580 9264 Fax. 0 2580 9307 Website: http://btc.ddc.moph.go.th
E-mail : antitobacco.th@gmail.com