บทความแนะนำ

บทความบทความคอมพิวเตอร์-ไอที

การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ตอน การลงทุนระบบสารสนเทศขององค์กร (5)

การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ตอน การลงทุนระบบสารสนเทศขององค์กร (5)พ.อ.รศ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณsettapong_m@hotmail.comประจำกรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยกรรมการกำหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ กรรมการกำหนดนโยบายการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมภายใต้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

บทความคอมพิวเตอร์-ไอที

3167 views November 08, 2010

อ่านทั้งหมด

การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ตอน การลงทุนระบบสารสนเทศขององค์กร (4)

การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ตอน การลงทุนระบบสารสนเทศขององค์กร (4)พ.อ.รศ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณsettapong_m@hotmail.comประจำกรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยกรรมการกำหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ กรรมการกำหนดนโยบายการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและ

บทความคอมพิวเตอร์-ไอที

2866 views November 08, 2010

อ่านทั้งหมด

การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ตอน การลงทุนระบบสารสนเทศขององค์กร (3)

การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ตอน การลงทุนระบบสารสนเทศขององค์กร (3)พ.อ.รศ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณsettapong_m@hotmail.comประจำกรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยกรรมการกำหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ กรรมการกำหนดนโยบายการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและ

บทความคอมพิวเตอร์-ไอที

1868 views November 08, 2010

อ่านทั้งหมด

การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ตอน การลงทุนระบบสารสนเทศขององค์กร (2)

การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ตอน การลงทุนระบบสารสนเทศขององค์กร (2)พ.อ.รศ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณsettapong_m@hotmail.comประจำกรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยกรรมการกำหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ กรรมการกำหนดนโยบายการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมภายใต้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

บทความคอมพิวเตอร์-ไอที

1653 views November 08, 2010

อ่านทั้งหมด

การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ตอน การลงทุนระบบสารสนเทศขององค์กร (1)

การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ตอน การลงทุนระบบสารสนเทศขององค์กร (1)พ.อ.รศ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณsettapong_m@hotmail.comประจำกรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยกรรมการกำหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ กรรมการกำหนดนโยบายการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมภายใต้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

บทความคอมพิวเตอร์-ไอที

2687 views November 08, 2010

อ่านทั้งหมด

การเขียน การอ่าน การแสวงหา และจัดการความรู้ในยุคดิจิตอล

การเขียน การอ่าน การแสวงหา และจัดการความรู้ในยุคดิจิตอล

การเขียน การอ่าน การแสวงหา และจัดการความรู้ในยุคดิจิตอลยืน ภู่วรวรรณรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนอันเนื่องมาจากไอซีทีมีความเด่นชัดมากขึ้น

บทความคอมพิวเตอร์-ไอที

5628 views October 13, 2010

อ่านทั้งหมด

คู่มือป้องกันภัยออนไลน์

คู่มือป้องกันภัยออนไลน์

ตอนที่ 1: การหลอกว่าถูกรางวัล (Fake Check Scams)การหลอกว่าถูกรางวัล หรือ Fake Check Scams หรือเรียกชื่ออีกอย่างว่า Overpayment Scam เป็นรูปแบบการหลอกลวงที่ตื้นที่สุด โดยรูปแบบการหลอกลวงด้วยวิธีการนี้ มิจฉาชีพจะแจ้งเหยื่อผู้โชคร้ายไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์

บทความคอมพิวเตอร์-ไอที

1777 views August 12, 2010

อ่านทั้งหมด

จรวดและยานอวกาศ

จรวดและยานอวกาศขอขอบคุณโครงการการเรียนรู้ในเรื่องวิทยาศาสจร์ โลกและดาราศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง LESA โครงการวิจัยโดยหอดูดาวเกิดแก้ว, สำนักงานกองทุนกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทความคอมพิวเตอร์-ไอที

3312 views June 21, 2010

อ่านทั้งหมด

คอมพิวเตอร์โอลิมปิก ประเทศไทย

คอมพิวเตอร์โอลิมปิก ประเทศไทยขอขอบคุณข้อมูลจากTOI Thailand OIhttp://thailandoi.org/info/ioi ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (International

บทความคอมพิวเตอร์-ไอที

3440 views May 13, 2010

อ่านทั้งหมด

การจัดการความรู้

การจัดการความรู้

การจัดการความรู้พ.อ.รศ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณsettapong_m@hotmail.comประจำกรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยกรรมการกำหนดและจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่ ภายใต้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและการแข่งขันที่รุนแรง

บทความคอมพิวเตอร์-ไอที

3102 views April 01, 2010

อ่านทั้งหมด

-->