บทความแนะนำ

บทความบทความเศรษฐศาสตร์

ความเป็นหนี้เป็นสินและความไม่เป็นหนี้เป็นสิน

ความเป็นหนี้เป็นสินและความไม่เป็นหนี้เป็นสิน

บรรพชิตมีแต่รับเอาๆ มันก็ถือเป็นหนี้ไม่เคยมีให้เลย ดีแต่เอาไม่เคยให้เลย นั่นแหละคนเป็นหนี้ แต่คนนั้นมันเล่ารู้สึกตัวว่า เราได้ เราได้เปรียบอะไรอยู่คนเดียว ก็กลายเป็นไม่มีธรรมะ ก็คือไม่มี หิริโอตปะ

บทความเศรษฐศาสตร์

1882 views September 03, 2007

อ่านทั้งหมด

การจัดทำรายงานเกี่ยวกับ CSR

การจัดทำรายงานเกี่ยวกับ CSR

ลักษณะของรายงานที่เกี่ยวกับ CSRหลักในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ นอกเหนือจากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพแล้ว สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือ การติดต่อสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องสื่อกลางที่ธุรกิจใช้ในการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทั่วไปคือ

บทความเศรษฐศาสตร์

3332 views August 29, 2007

อ่านทั้งหมด

เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงโลกในระดับรากฐาน

เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงโลกในระดับรากฐาน

เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานเพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตให้แก่คนไทยมานานกว่า 25 ปี เศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท

บทความเศรษฐศาสตร์

2042 views August 19, 2007

อ่านทั้งหมด

นับถอยหลัง “รับ-ไม่รับ” ร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ การเมืองไทยจะไปทางไหน ?

นับถอยหลัง “รับ-ไม่รับ” ร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ การเมืองไทยจะไปทางไหน ?

บทนำตลอด ๗๕ ปีที่สังคมไทยอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เรามีรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศมาแล้ว ๑๗ ฉบับ ฉบับแรกคือ พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม

บทความเศรษฐศาสตร์

1872 views August 14, 2007

อ่านทั้งหมด

ทฤษฎีเกมกับการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550

ทฤษฎีเกมกับการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550

การลงประชามติบทความนี้ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ให้คนไทยไปลงมติว่าจะให้ร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550 ผ่านความเห็นชอบจากคนไทยทั้งประเทศหรือไม่ ซึ่งถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของโลกที่แปลกประหลาดที่ให้ประชาชนทั้งประเทศลงมติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับที่มีอยู่ประมาณ

บทความเศรษฐศาสตร์

2136 views July 30, 2007

อ่านทั้งหมด

ความเสียหายต่อรัฐ ในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ โดย ดร. ชาติชาย พาราสุข

ความเสียหายต่อรัฐ ในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ โดย ดร. ชาติชาย พาราสุข

ความเสียหายที่เกิดแก่รัฐบ้านเมืองตอนนี้มันช่างยุ่งเหยิงเสียจริงๆ ซึ่งที่จริงแล้ว ก็ไม่ควรจะแปลกใจว่าเหตุใดจึงได้วุ่นวายเช่นนี้ ก็เล่นไปยุบพรรคเขา ห้ามกรรมการบริหารของพรรคเล่นการเมืองเป็นเวลา 5 ปี อีกทั้งยังไปอายัดทรัพย์นายใหญ่และครอบครัวของเขาอีก

บทความเศรษฐศาสตร์

1530 views June 22, 2007

อ่านทั้งหมด

Dilemma ของทรัพย์สินทางปัญญา

Dilemma ของทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไรช่วงเวลาที่ผ่านมา ผู้อ่านหลายท่านอาจจะได้รับทราบข่าวเกี่ยวกับการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยา (Compulsory Licensing หรือ CL) ของประเทศไทยกับ ยา "เอฟฟาไวเรนซ์ ยาคาเลตรา" ซึ่งใช้เป็นยาต้านไวรัสเอชไอวี

บทความเศรษฐศาสตร์

3322 views May 24, 2007

อ่านทั้งหมด

สนทนาเรื่องธรรมคำเดียว

สนทนาเรื่องธรรมคำเดียว

ธรรมคือหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตฟังเรื่องธรรม อาตมาอยากถวายความคิด รู้สึกถึงคำๆนี้ ให้พิจารณา ถ้าไปใช้ให้มีประโยชน์ได้ก็ดีมาก มีคนเห็นด้วยว่า ธรรม แค่พยางค์เดียว แก้ปัญหาหมดทุกปัญหาในสากลจักรวาล อย่างที่เราพูดกันมาแล้วว่า

บทความเศรษฐศาสตร์

1463 views February 22, 2007

อ่านทั้งหมด

ผ่าสมองทักษิโนมิกส์

ผ่าสมองทักษิโนมิกส์

ทักษิโนมิกส์ผู้อ่านหลายท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่า “ทักษิโนมิกส์” มาแล้ว ซึ่งในบทความนี้ผมจะขออนุญาตใช้ประสบการณ์เจาะและผ่าสมองทักษิโนมิกส์มาให้ท่านผู้อ่านได้วิเคราะห์ และรับรู้มากขึ้น ถึงแนวคิด ซึ่งเป็นเสมือนเพียงแค่ยาชาในระยะสั้น

บทความเศรษฐศาสตร์

3016 views February 17, 2007

อ่านทั้งหมด

Paradox of Thrift

Paradox of Thrift

ออมหนึ่งส่วน ใช้สามส่วนผู้อ่านหลายท่านอาจจะเคยได้ยินโฆษณา “ออมหนึ่งส่วน ใช้สามส่วน” กันมาอย่างคุ้นหูหลายเดือนก่อนหน้านี้หลังจากที่วินัยการใช้เงิน และออมเงินของประฃาชนในประเทศเริ่มมีปัญหา จนรัฐบาลต้องออกมากระตุ้นเรื่องการออมมากเป็นพิเศษ

บทความเศรษฐศาสตร์

3754 views January 29, 2007

อ่านทั้งหมด

-->