vcharkarn.com - Author Default

ห้องหลัก : ทั่วไปโดยอ่านตอบ
เยาวสตรี ผู้ประสบความสำเร็จอย่างสูงในชีวิต โดยเริ่มต้นจากหนึ่งสมองและสองมือของเธอเองครูไผ่8360
เรียนเชิญคุณหมอศานติให้ความรู้เพิ่มเติมที่กระทู้ http://www.vcharkarn.com/vcafe/214364ครูไผ่13670
​เชิญประชุมปฏิบัติการนานาชาติเรื่อง "การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงต้นทุนต่ำ ระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม 2557ครูไผ่27520
บทสนทนาระหว่างผู้นำเสนอผลงานวิจัยกับวิทยากรผู้พิจารณาให้คำแนะนำครูไผ่31660
Some of the V Team came to meet in Bangkok.ครูไผ่977039
สอนคณิตศาสตร์โดยให้เด็กสร้างสูตรด้วยตนเองครูไผ่26603
สำหรับเด็กเริ่มเรียนเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรครูไผ่25210
การสอนอย่างไตร่ตรอง (Reflective Teaching)ครูไผ่42782
ชมวิดีโอบรรยากาศงานฉลอง ๑ ทศวรรษโรงเรียนในฝันครูไผ่331010
เรียนถามคุณหมอ เรื่องเหงื่อ ค่ะครูไผ่22902
chaitodza141 เป็นหุ่นยนต์หรือคนรับจ้างโฆษณาที่ไร้ความคิดครูไผ่24655
ไทยขายข้าวได้เงินเป็นอันดับ 1ครูไผ่160450
แบ่งปันโอกาสครูไผ่102171
สนุกกับเลขสวย ๆครูไผ่76722108
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๔ครูไผ่97342
ไชโย !!! ทีมงานวิชาการ.คอมได้จัดเวทีเผยแพร่ผลงานให้แล้ว รีบคลิกเข้ามาอ่านค่ะ !!ครูไผ่156447
มาพัฒนาจิตคณิตศาสตร์กันเถอะครูไผ่6169978
การหาคำตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวครูไผ่57210
มะเร็งจากการรับฝุ่นแร่ใยหินเข้าสู่ร่างกายครูไผ่105763
โกดังเก็บภาพของครูไผ่สำหรับนำไปใช้ประกอบการโพสต์ความเห็นในกระทู้ต่าง ๆครูไผ่72140
รวมพลคนชอบสอน เข้าร่วมประกวดสื่อการสอนผ่าน i-boardครูไผ่169392
กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2553ครูไผ่208981
แลกเปลี่ยนข่าวสาร ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝันครูไผ่5371023
อบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ครูไผ่206177
อบรมการเขียนโปรแกรมภาษา SCILAB และการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดขั้นสูงครูไผ่3506624
คณิตศาสตร์ เรื่องภาษี: กรณีศึกษา "การขายหุ้นชินคอร์ป"ครูไผ่69870
หลักฟิสิกส์กับการปกครองบ้านเมืองครูไผ่1940740
เชิญครูวิทยาศาสตร์เข้าประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ครูไผ่155505
ขอฟังความคิดเห็นกรณีที่กระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศให้สมุนไพรไทย 13 ชนิด เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1ครูไผ่4476032
บาปบริสุทธิ์ที่เกิดจากความไม่รู้ครูไผ่1689912
การเรียนรู้เชิงโครงสร้างครูไผ่56770
ขอแสดงความยินดีกับครูระดับ 10 สองคนแรกของประเทศไทยครูไผ่106210
เชิญร่วมกิจกรรม เวทีวิชาการ ในงานแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2551 ที่เชียงใหม่ครูไผ่84970
ขอเชิญประชุมหรือนำเสนอผลงานคณิตศาสตร์ในการประชุม ATCM ครั้งที่ 13 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครูไผ่3865338
เครื่องมือสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างสื่อ CAI หรือสื่อมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ์ครูไผ่169374
แหล่งเรียนรู้ โรงเรียนดีใกล้บ้านครูไผ่61800
หลักสูตรอบรมครูคณิตศาสตร์ให้ศึกษาฟรีครูไผ่168068
ขอเชิญนักเรียนของคุณครูส่งผลงานเข้าร่วมประกวดครูไผ่116835
เว็บมาสเตอร์โปรดตรวจสอบพฤติกรรมของ Nikoletครูไผ่41810
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิซึมเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สาระการเรียนรู้ศิลปะครูไผ่148822
แค่ต้องการปราบแมลงวัน กลายเป็นโครงงานที่น่าศึกษาครูไผ่3199023
เลขยกกำลังสำหรับเด็กเริ่มเรียนจนถึงพหุนามดีกรีสาม และคณิตศาสตร์หรรษา ปัญหาเดียวกันสนุกได้หลายช่วงชั้น ครูไผ่138700206
ผลงานมหัศจรรย์เด็กไทย "ศิลปหัตกรรมนี้ล้ำเลิศ"ครูไผ่77722
ประธานศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติเยี่ยมและจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลครูไผ่2428541
ขอเชิญครูคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ และศึกษานิเทศก์เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากลครูไผ่3380533
การออกแบบการเรียนการสอนด้วยกระบวนการย้อนกลับครูไผ่421311
ชีวิตคือความบังเอิญ..และความบังเอิญบางครั้งก็เปลี่ยนแปลง..มุมมองเราใหม่ทั้งชีวิตครูไผ่2112211
แจ้งข่าวคุณโก๋ป่วยครูไผ่46726
เชิญครูคณิตศาสตร์สัมมนาเสนอผลงานสื่อการเรียนรู้ครูไผ่46980
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดสังเคราะห์ครูไผ่49100
เชิญช่วยตอบคำถามในตัวอย่างโจทย์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดครูไผ่52372
ศูนย์ฝึกอบรม The Geometer's Sketchpad โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันครูไผ่3157428
ประกาศรายชื่อผู้เข้าประชุมวิทยากรแกนนำการใช้โปรแกรม GSPครูไผ่830911
เรื่องวิทยาศาสตร์จอมปลอมของชีวิตครูไผ่795740
การคูณและหารโดยใช้ลูกคิดครูไผ่1730692191
รังสีตกกระทบและรังสีสะท้อนสอนคุณธรรมครูไผ่2439422
เชิญร่วมสัมมนาและชมนิทรรศการออนไลน์ครูไผ่42650
กลอนใหม่ ก็ดีนะครูไผ่603430
คิดอย่างไรกับการที่รัฐบาลจะขายหุ้น กฟผ. ให้กับต่างชาติครูไผ่962528
เชิญร่วมแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ข้อนี้ครูไผ่58724
แนะนำสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครูไผ่58797
ปัญหาคณิตศาสตร์น่าสนใจ (ตอนที่ 2)ครูไผ่115697
ปัญหาคณิตศาสตร์น่าสนใจครูไผ่77468153
ฟลูออไรด์ให้คุณให้โทษต่อร่างกายอย่างไรครูไผ่321896
เชิญอ่านหนังสือภาพ เรื่อง บูรณาการอย่างไร...ครูไผ่68496
โปรแกรม GSP ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องครูไผ่85833155
ข่าวดี ! ด่วน ! ครูอัตราจ้างห้ามพลาด !ครูไผ่523214
ตัวอย่างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรใหม่ครูไผ่71356
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ประกาศใช้แล้วครูไผ่1815923
ศักยภาพ คืออะไรครูไผ่8196340
เตียะอุง: หวัดมรณะ ยมทูตของคนจีนครูไผ่55343
ท่องอย่างมีความหมาย เช่น ท่อง "สูตรคูณ" ที่เด็กเป็นผู้สร้างขึ้นเองครูไผ่6556526
กิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ครูไผ่1807810
กัลยาณมิตรวิพากษ์: บทเรียน CAI ผ่านเครือข่าย เรื่องแม่เหล็กไฟฟ้าครูไผ่53432