ห้องหลัก : ทั่วไปโดยอ่านตอบ
ใครก็ได้ช่วยคิดสูตรบวกเลขนี้ทีto be artist1662812