vcharkarn.com - Author Default

ห้องหลัก : ทั่วไปโดยอ่านตอบ
เงินรางวัล 10,000 บาท สำหรับผู้ที่ถ่ายภาพบั้งไฟพญานาคขึ้นจากน้ำได้สมภพ เจ้าเก่า100721
ยานพาหนะที่สามารถแล่นตามและทวนน้ำได้โดยไม่ใช้พลังงานอื่นสมภพ เจ้าเก่า198733
ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ปี 2012สมภพ เจ้าเก่า110130
จันทรุปราคาเต็มดวง 16 มิ.ย. 54 อย่ายิงปืนไล่ราหูสมภพ เจ้าเก่า207229
เชิญชมปรากฎการณ์ทางดาราศาสตร์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นสมัย ร.4 ครับสมภพ เจ้าเก่า84393
การทดลองพลังลึกลับในปีรามิด ด้วยการใช้ซีกแอ็ปเปิ้ลสมภพ เจ้าเก่า487312
ชวนมาดูวีดีโอรถทวนน้ำในบล็อคผมครับสมภพ เจ้าเก่า13780
ยกโต๊ะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากันสามคนอย่างไร ให้หนักเท่ากันหมดสมภพ เจ้าเก่า17732
นำการกระเพื่อมของคลื่น มาขับเคลื่อนเรือได้หรือไม่สมภพ เจ้าเก่า20652
ปัญหาประลองปัญญาสมภพ เจ้าเก่า631634
มาดูรถทวนน้ำจำลองกันครับสมภพ เจ้าเก่า19885
รถกังหันที่สามารถวิ่งทวนน้ำได้สมภพ เจ้าเก่า509912
เอาเรือลงไปลอยบนผิวดาวพฤหัส จะลอยได้ไหมสมภพ เจ้าเก่า17754
วิธีสร้างยานพาหนะ ให้วิ่งตามและทวนน้ำขึ้นไปได้ โดยไม่ใช้พลังงานอะไรเลยสมภพ เจ้าเก่า988427
แนะนำหนังสือ "วิทยาศาสตร์ จินตนาการ" ครับสมภพ เจ้าเก่า1109820