หุ่นยนต์ Spencer จะเป็นหุ่นยนต์บริการตัวล่าสุดที่ท่าอากาศยานนานาชาติสคิโพล นครอัมสเตอร์ดัม นำมาใช้เพื่อนำทางผู้โดยสารในท่าอากาศยาน

หุ่นยนต์ตัวนี้เกิดจากการพัฒนาของนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Örebro ในสวีเดน โดยได้รับความร่วมมือจากทางสหภาพยุโรป มีความร่วมมือกับนักวิจัยและภาคธุรกิจจากกว่า 5 ประเทศด้วยกัน

"ระบบนำทางในสนามบินเป็นเรื่องที่ยาก มีกระจกมากมาย สิ่งแวดล้อมที่ถือว่าเป็นสิ่งกีดขวางก็เปลี่ยนไปตลอดเวลา ทั้งรถเข็น และคนที่เดินไปมาทุกที่" ศาสตราจารย์อาคิม ลิเลียนทาล แห่งภาควิชาคอมพิวเตอร์ หัวหน้าโครงการเผย

ในระยะเวลา 1 สัปดาห์นับตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2015 จะมีการนำหุ่นยนต์ตัวนี้ไปทดสอบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานนานาชาติสคิโพล หลังจากทดสอบแล้ว จะมีการนับผลที่เกิดขึ้นไปปรับปรุงตัวหุ่นและทดสอบจริงอีกครั้งในเดือนมีนาคม

หุ่นยนต์นี้เป็นหุ่นยนต์ที่มองหน้าตรงตลอดเวลา มีความเป็นมิตรแม้หน้าตาจะไม่เปลี่ยนแปลง มีหน้าที่นำทางผู้โดยสารที่ไม่คุ้นเคยกับท่าอากาศยานให้ไปถึงที่หมาย เช่น ประตูขึ้นเครื่อง  นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Örebro เริ่มจากการใส่แผนที่เริ่มต้นให้กับหุ่นก่อน จากนั้นหุ่นจะทำการสำรวจสิ่งรอบข้างโดยการวัดระยะทางระหว่างสิ่งกีดขวางนั้นๆ กับหุ่นโดยใช้แสงเลเซอร์ แผนที่ที่ใส่ไปให้ตอนแรกนั้นจะมีเฉพาะสิ่งกีดกวางที่ประจำอยู่กับที่แล้ว เช่น กำแพง

"คนที่เคลื่อนไหวเองนั้นก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากเท่าไหร่ วัตถุที่เหมือนว่าจะอยู่กับที่แต่ความจริงแล้วเคลื่อนที่ไปมาต่างหากที่เป็นเรื่องยาก เช่น เราไม่รู้ว่ารถเข็นกระเป๋านั้นจะถูกจอดไว้ที่จุดจอดนานเท่าไหร่ ทำให้หุ่นยนต์ตัดสินใจได้ยาก เราก็เลยทำให้หุ่นยนต์รู้จักแผนที่เฉพาะบางวัตถุก็พอ หลังจากนั้นก็ให้เรียนรู้กับสิ่งที่หยุดนิ่งชั่วคราวนี้เองทีหลัง"

นักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Örebro ยังทำให้หุ่นยนต์มีความสามารถในการเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์และแสดงออกได้อย่างเหมาะสมด้วย นำทางโดยการเดินไปข้างๆ กลุ่มแทนที่จะเกิดแทรกไปตรงกลางกลุ่ม หรือรู้จักการมองไปที่กลุ่มคนอยู่เสมอเพื่อดูว่า กลุ่มคนที่นำทางอยู่นั้นตามมาอยู่หรือไม่

"การนำทุกอย่างเข้ามาผสมเข้าด้วยกันนี้เป็นเรื่องยากอย่างไม่น่าเชื่อเลย เพียงแค่ข้อผิดพลาดเล็กน้อยก็ทำให้เกิดความล่าช้าไปเยอะได้"

หุ่นยนต์นี้เกิดขึ้นจากแนวคิดของสายการบินดัตช์อย่าง KLM ที่ต้องการจะลดค่าใช้จ่ายที่อาจจะสูญเสียไปจากการที่ผู้โดยสารตกเครื่องบินเพียงเพราะหลงทางในท่าอากาศยาน

.

อ้างอิง: Örebro Universitet. (2015, November 26). Robot to help passengers find their way at airport. ScienceDaily. Retrieved November 29, 2015 from www.sciencedaily.com/releases/2015/11/151126104211.htm