จากการศึกษาในกลุ่มคนขาวพบว่า หากเลิกสูบบุหรี่ ไม่ดื่มหนัก รักษาดัชนีมวลกายให้อยู่ระหว่าง 18.5 ถึง 27.5 ออกกำลังกายเบา ๆ สม่ำเสมออย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ หรือออกกำลังกายหนัก ๆ อย่างน้อย 75 นาทีต่อสัปดาห์ จะช่วยป้องกันมะเร็งและการเสียชีวิตจากโรคอื่น ๆ ได้

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาเวิร์ดและโรงพยาบาลแมสซาชูเซ็ตต์ส ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มคนขาว 2 กลุ่มเพื่อศึกษาว่ารูปแบบการใช้ชีวิตกับการเกิดมะเร็งและการเสียชีวิตนั้น มีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด

นิยามของวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพในการศึกษาครั้งนี้คือ การไม่สูบบุหรี่หรือเลิกสูบหรี่ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์หนัก (ดื่มน้อยกว่า 1 แก้วต่อวันสำหรับผู้หญิง หรือ 2 แก้วต่อวันสำหรับผู้ชาย) มีดัชนีมวลกายระหว่าง 18.5 ถึง 27.5 ออกกำลังกายแบบแอโรบิกอย่างน้อย 150 นาทีต่อวัน หรือออกกำลังกายแบบหนัก 75 นาทีต่อวัน คนที่เข้าเกณฑ์ตาม 4 ข้อนี้น่าจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งน้อย ส่วนคนที่ไม่เข้าเกณฑ์ก็น่าจะมีความเสี่ยงเป็นโรคมากกว่า

นักวิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากผู้หญิง 89,571 คน และผู้ชาย 46,399 คน โดยมีผู้หญิงเพียง 16,531 คน และผู้ชายแค่ 11,731 คน ที่มีวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ (กลุ่มความเสี่ยงต่ำ) ส่วนที่เหลือนั้นใช้ชีวิตแบบมีความเสี่ยงสูงต่อสุขภาพ (ผู้หญิง 73,040 คน และผู้ชาย 34,608 คน)

นักวิจัยได้คำนวณดูค่าปัจจัยความเสี่ยงระดับประชากร (PAR) ซึ่งตีความได้ว่าเป็นสัดส่วนของโรคที่จะไม่เกิดขึ้นหากว่าปรับวิถีชีวิตให้ดีต่อสุขภาพ

นักวิจัยพบว่า โรคมะเร็งประมาณ 20 ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ ป้องกันไม่ให้เกิดได้ หากว่าปรับชีวิตให้อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยได้รายงานการค้นพบนี้ในวารสารวิชาการ JAMA Oncology แล้ว

อย่างไรก็ตาม นักวิจัยชี้ว่าการศึกษานี้ยังไม่สามารถอ้างอิงไปยังกลุ่มประชากรได้เพราะได้ศึกษาแค่ในกลุ่มคนขาว และการศึกษาในกลุ่มเชื้อชาติอื่น ๆ ก็มีความสำคัญเช่นกัน

"การค้นพบครั้งนี้เป็นการเน้นย้ำว่าการมีวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็งได้ ดังนั้น การป้องกันจึงเป็นสิ่งที่จะต้องทำเป็นอันดันแรก ในการควบคุมมะเร็ง"

อ้างอิง: The JAMA Network Journals. (2016, May 19). Can a healthy lifestyle prevent cancer?. ScienceDaily. Retrieved May 21, 2016 from www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160519120712.htm

งานวิจัย: 1. Mingyang Song, MD, ScD, Edward Giovannucci, MD, ScD. Preventable Incidence and Mortality of Carcinoma Associated With Lifestyle Factors Among White Adults in the United States. JAMA Oncol., May 2016 DOI: 10.1001/jamaoncol.2016.0843

2. Graham A. Colditz, MD, DrPH; Siobhan Sutcliffe, PhD. The Preventability of Cancer: Stacking the Deck. JAMA Oncol, May 2016 DOI: 10.1001/jamaoncol.2016.0889