นักวิจัยจากอังกฤษพบว่า การมีเพศสัมพันธ์บ่อยๆในวัยสูงอายุนั้นช่วยให้สมองทำงานได้ดี โดยเฉพาะความสามารถในการใช้ภาษาและการวาดภาพในใจ โดยงานวิจัยนี้ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ The Journals of Gerontology, Series B: Psychological and Social Sciences แล้ว

ในการศึกษาครั้งนี้ นักวิจัยรวบรวมผู้เข้าร่วมการทดลอง 73 คน เป็นชาย 28 คน หญิง 45 คน อายุระหว่าง 50 ถึง 83 ปี โดยผู้เข้าร่วมการทดลองจะตอบแบบสอบถามว่า มีกิจกรรมทางเพศโดยเฉลี่ยแล้วบ่อยแค่ไหนในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่ไม่เคยมีเลย เดือนละครั้ง หรือสัปดาห์ละครั้ง และยังตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพโดยรวมและวิถีชีวิตด้วย

หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมการทดลองจะทำแบบทดสอบมาตรฐานเพื่อวัดการทำงานของสมองในวัยชรา โดยดูเรื่องของสมาธิ ความจำ ความสามารถในการใช้ภาษา และการวาดภาพในใจ เช่น การทดสอบความสามารถทางภาษาคือการให้นึกชนิดของสัตว์ที่ขึ้นต้นด้วย F ให้ได้มากที่สุด ส่วนการทดสอบการวาดภาพในใจคือการให้จำภาพนาฬิกาที่มีหน้าตาซับซ้อนแล้ววาดลงในกระดาษ

นักวิจัยพบว่า คนที่มีกิจกรรมทางเพศประมาณสัปดาห์ละครั้งมักจะมีโอกาสที่มีความสามารถในการใช้ภาษาที่ดี แต่ความถี่ของการมีกิจกรรมทางเพศนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับสมาธิและความจำ

ซึ่งนับว่าสอดคล้องกับการค้นพบเมื่อปี 2016 ที่พบว่า ผู้สูงอายุที่มีกิจกรรทางเพศมักจะมีระบบการรับรู้นึกคิดที่ดีกว่าคนที่ไม่ค่อยทำกิจกรรมนี้เท่าไหร่ และการศึกษาครั้งนี้ยังใช้กลุ่มตัวอย่างที่กว้างกว่า และลงรายละเอียดมากกว่า (ในแง่ของผลกระทบของความถี่ของการมีกิจกรรมทางเพศ)

และในอนาคต นักวิจัยจะหาสาเหตุทางชีววิทยาที่จะสามารถอธิบายเรื่องนี้ได้ต่อไป ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับสารโดปามีน อ็อกซิโทซิน ในร่างกายก็เป็นได้ เพราะสารเหล่านี้หลั่งออกมาในช่วงมีกิจกรรมทางเพศและอาจจะทำให้สมองทำงานได้ดี

"เรารู้เพียงว่ากิจกรรมทางสังคมและทางกายภาพนั้นมีผลกระทบจริงๆหรือไม่ แต่ต่อไปเราจะต้องศึกษาปัจจัยในทางชีววิทยากัน" ดร.ฮาร์ลีย์ ไรท์ นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยโคเวนทรี เผย

"ทุกครั้งที่เราทำงานวิจัย เราจะเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆว่าทำไมมันจึงเกิดขึ้น กลไกที่สำคัญคืออะไร และสาเหตุและผลกระทบของมันคืออะไร ทำไมคนสูงอายุที่มีกิจกรรมทางเพศเยอะจึงรู้คิดได้ไวกว่า"

"คนเราไม่ค่อยอยากจะนึกภาพคนสูงอายุกับการมีเพศสัมพันธ์ แต่เราต้องก้าวข้ามความเชื่อเหล่านี้และต้องดูว่าการมีกิจกรรมทางเพศในวัย 50 กว่านี้ปีนี้จะมีผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างไร"

อ้างอิง: Coventry University. (2017, June 22). Frequent sexual activity can boost brain power in older adults. ScienceDaily. Retrieved June 30, 2017 from www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170622083020.htm

งานวิจัย: Hayley Wright, Rebecca A. Jenks, Nele Demeyere. Frequent Sexual Activity Predicts Specific Cognitive Abilities in Older Adults. The Journals of Gerontology: Series B, 2017; DOI: 10.1093/geronb/gbx065