นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาโมเลกุลของสาร ก็เหมือนกับช่างภาพถ่ายรูปเด็กที่ต้องการให้เด็กอยู่นิ่งๆอย่างน้อยซักชั่วครู่ อะตอมและโมเลกุลเคลื่อนไหวไปรอบๆ เนื่องจากมันมีพลังงานความร้อน การทำให้มันอยู่นิ่งจึงต้องดึงพลังงานออกให้เย็นลงถึง 0 เคลวิน (-237.15 องศาเซลเซียส) ในรอบยี่สิบปีที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์ประสบความสำเร็จในการลดความเร็วของอะตอมลง ด้วยการใช้แสงเลเซอร์และใช้สนามไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กกักขังให้อะตอมอยู่นิ่ง(เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลโนเบลในปี 1997) เทคนิคนี้เรียกว่า Laser cooling อะตอมจะรู้สึกเหมือนว่ายอยู่ในตัวกลางหนืดๆ และจะช้าลงซึ่งก็คือเย็นลงเรื่อยๆ จนอะตอม(กลายเป็น...ไอติม)หยุดนิ่ง
โมเลกุลซุกซนกว่านั้น ด้วยการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนกว่า โมเลกุล(นอกจากของสารแม่เหล็ก)จึงรอดการจับให้นิ่งไปได้ จนล่าสุดผลงานที่ตีพิมพ์ใน Nature สาธิตวิธีทำให้โมเลกุลของแอมโมเนียอยู่นิ่งได้สำเร็จ จากการส่งลำก๊าซแอมโมเนียที่มีความเร็ว 1000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ผ่านขั้วไฟฟ้าหลายๆคู่ อันตรกิริยากับสนามไฟฟ้าทำให้ความเร็วแอมโมเนียลดลง จนถูกกักไว้ได้ด้วยสนามไฟฟ้า ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 1/3 เคลวิน พร้อมที่จะถูกทำการศึกษา โมเลกุลอื่นๆ ที่เป็นที่สนใจคือ น้ำ คาร์บอนมอนอกไซด์ ฟอร์มัลดีไฮด์

http://helix.nature.com/nsu/000803/000803-10.html